Agenda hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften van 17 juli 2024

De commissie voor de bezwaarschriften houdt op woensdag 17 juli 2024 een hoorzitting in Commissiekamer 3 van het gemeentehuis van Huizen. De aanvang is 19.30 uur. Hoorzittingen van de commissie voor de bezwaarschriften zijn in beginsel openbaar.

Agenda woensdag 17 juli 2024

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

Hoorzitting 1

  • Start: 19.30 uur
  • Omschrijving: Het bezwaarschrift van D. D tegen het besluit van 22 mei 2024 van de burgemeester tot verlening van een evenementenvergunning, een ontheffing van de Zondagswet, een ontheffing van de Alcoholwet en het besluit van college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2024 tot een ontheffing als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, van de Verordening Fysieke Leefomgeving.

Hoorzitting 2

  • Start: 20.00 uur
  • Omschrijving: Het bezwaarschrift van S. K. tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2024 tot afwijzing van het verzoek om urgentie. 

Hoorzitting 3

  • Start: 20.30 uur
  • Omschrijving: Het bezwaarschrift van J. de J. tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2024 tot afwijzing van het verzoek om urgentie.

De stukken die betrekking hebben op deze hoorzittingen liggen - voor zover zij openbaar zijn - tot en met 16 juli 2024 (van 9.00 uur tot 12.30 uur) ter inzage in het gemeentehuis bij het secretariaat van de commissie (kamer 1.30).