De lijsttrekkers van VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66 hebben Bastiaan Postma gevraagd om als formateur het proces te leiden om te komen tot een gezamenlijk akkoord en een nieuw college voor de raadsperiode 2022-2026. Postma is bereid om deze taak op zich te nemen.

Uit de rapportage van informateur Bastiaan Postma kwam naar voren dat de overgrote meerderheid van de fracties in de nieuw gekozen raad van mening is dat de partijen VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66 kunnen gaan onderhandelen over een te vormen coalitie. Deze samenstelling doet het meest recht aan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen én het element van een solide en daadkrachtige samenstelling voor de komende vier jaren.

In de opdracht hebben de partijen Postma gevraagd om leiding te geven aan het gehele formatieproces waarbij ook gekeken zal worden naar de betrokkenheid van alle fracties in de gemeenteraad van Huizen. Bij een succesvolle afronding van het geheel maakt Bastiaan Postma een eindrapportage op waarin alle afspraken voor de raadsperiode 2022-2026 zijn vastgelegd.