Bij vorige verkiezingen zijn er soms problemen geweest met identiteitsbewijzen, volmachtstemmen en het stemgeheim. Daarom geven wij u een aantal tips.

Informatie verkiezingen

Voor de verkiezing krijgt u een stempas toegestuurd. Als u uw stem wilt uitbrengen, neemt u de stempas mee naar het stembureau. U krijgt daar een stembiljet en een rood potlood. Op het stembiljetten kleurt u één rondje rood.

Identiteitsbewijs

Neem altijd een identiteitsbewijs mee als u zelf gaat stemmen. Uw legitimatiebewijs mag 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruikmaken van een identiteitsbewijs waarop staat 'geldig tot en met 18 maart 2016' of een latere datum. 

Stemmen in ieder stembureau in Huizen

U mag in ieder stembureau in Huizen stemmen. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. In het gemeentehuis is er ook een toilet voor mindervaliden. 

Coronamaatregelen

In alle stemlokalen zijn coronamaatregelen genomen. Daardoor kunt u goed en zo veilig mogelijk uw stem uitbrengen. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Stemgeheim, hulp in het stemhokje

Er mag maar één persoon in een stemhokje. Volgens de kieswet is het niet toegestaan om een ander te helpen in het stembureau. Zelfstandig kunnen stemmen is een uitgangspunt van het kiesrecht.

Heeft u een lichamelijke beperking? Alleen dan mag u wél geholpen worden. 

Stemmen voor iemand anders (per volmacht)

  • Neem de stempas en een kopie van een identiteitsbewijs mee van de persoon die aan u de machtiging heeft gegeven om voor hem of haar te stemmen.
  • Hebt u geen kopie van het identiteitsbewijs gekregen? Een foto of digitale scan is ook geldig. U kunt ook het originele legitimatiebewijs meenemen.
  • Laat de volmacht goed invullen! Zowel de volmachtgever (van wie de stempas is) en ook de gemachtigde (de persoon die de stem daadwerkelijk gaat uitbrengen) moeten een handtekening zetten. Lees de volledige instructie op de stempas goed.
  • U kunt met maximaal 3 volmachten stemmen en dat kan alleen tegelijkertijd met het stemmen met uw eigen stempas.
     

Contact gemeente

Neem contact op met de gemeente als u vragen heeft over het stemmen. U belt hiervoor naar het telefoonnummer 14 035

Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezing

Meer informatie vindt u op elkestemtelt.nl of op www.huizen.nl/verkiezingen.