21 maart 2018

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op woensdag 21 maart 2018. Bekijk de definitieve uitslag

Op 21 maart 2018 werd een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

Bekijk de uitslag van het referendum.