Aansprakelijkstelling gemeente

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor geleden schade in de openbare ruimte door:

  • achterstallig wegonderhoud
  • boomwortelschade
  • schade door toedoen van aannemers die voor de gemeente Huizen werken
  • problemen met uw riolering door een verstopping of breuk in de riolering op openbaar terrein

Schadeformulier

U kunt de gemeente schriftelijk aansprakelijk stellen via het schadeformulier. Dit formulier kunt u ook telefonisch of per e-mail aanvragen bij de gemeente. Na ontvangst van het volledig ingevulde schadeformulier en de gewenste bijlagen wordt uw aansprakelijkstelling in behandeling genomen. Afhankelijk van de schade wordt uw claim door de gemeente Huizen of de verzekeringsmaatschappij van de gemeente afgehandeld. De gemeente Huizen streeft  naar een afhandelingstermijn van zes weken.  

Schade door vrijwilligersactiviteiten

De gemeente Huizen heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Het is een secundaire verzekering, d.w.z. dat er een beroep op deze verzekering gedaan kan worden als de vrijwilliger zelf niet of onvoldoende verzekerd is voor geleden schade. Deze verzekering biedt dekking voor ongevallen van vrijwilligers, schade aan persoonlijke eigendommen, (bestuurders)aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Let op: Een dergelijke schade kunt u dus niet claimen via het schadeformulier. Dit geldt ook voor het indienen van planschade. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving van de gemeente Huizen.

Contact

Team Belastingen, WOZ en Verzekeringen
De heer H.J. Melis
(035) 528 13 53
verzekeringen@huizen.nl

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Handige links

Burgerlijk wetboek boek 6