Agenda hoorzitting commissie voor de bezwaarschriften

Hoorzitting 19 maart

De voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften maakt bekend, dat de commissie op 19 maart 2020, aanvang 19:30 uur, een hoorzitting houdt in commissiekamer I van het gemeentehuis van Huizen. De agenda van deze hoorzitting luidt als volgt:

1.    Hoorzitting 19:30

Het bezwaarschrift van mevrouw mr. S. Stavenuiter, ingediend namens Graaf Wichman B.V. en de heer M.R. van de K., gericht tegen het besluit van 2 december 2019 inzake het ingediende Wob-verzoek.

2.    Hoorzitting 20:15 uur

Het bezwaarschrift van mevrouw S. A, gericht tegen het besluit van 22 januari 2020 tot afwijzing van het verzoek het verzoek om een urgentie.

3.    Hoorzitting 20:45 uur

Het bezwaarschrift van de heer mr. G. A.H.M Steenbakkers, ingediend namens de heer M.J. L., gericht tegen het besluit van 9 januari 2020 tot inschrijving in de Basisadministratie Personen.

4.    Hoorzitting 21:15 uur

Het bezwaarschrift van mevrouw M. Henriques, ingediend namens de heer B.C. van der M., gericht tegen het besluit van 19 december 2019 tot verlening van een omgevingsvergunning.

Inzage

De stukken die betrekking hebben liggen -voor zover zij openbaar zijn- tot en met 19 maart 2020 (van 9.00 uur tot 12.30 uur) ter inzage in het gemeentehuis bij het secretariaat van de commissie (kamer 1.30). U kunt zich melden bij het Klantcontactpunt, de centrale receptie.