Agenda hoorzitting commissie voor de bezwaarschriften

Hoorzitting 13 februari

De voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften maakt bekend, dat de commissie op 13 februari 2020, aanvang 19:00 uur, een hoorzitting houdt in commissiekamer 1 van het gemeentehuis van Huizen. De agenda van deze hoorzitting luidt als volgt:

1. Hoorzitting 19:00 uur

Het bezwaarschrift van de heer D. W. dat hij mede namens de heer V. en de heer G. tegen het besluit van 9 december 2019, gepubliceerd in de Staatscourant op12 december 2019, tot het reserveren van twee parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Akkerweg, nabij de aansluiting met de Graaf Floris.

2. Hoorzitting 19:30 uur

Het bezwaarschrift van de heer mr. J.B. de Jong, ingediend namens de heer D. H, gericht tegen besluit van 20 december 2019 tot sluiting van het pand aan de Ambachtsweg voor de duur van drie maanden.

3. Hoorzitting 20:00 uur

De bezwaarschriften van 10 omwonenden tegen het besluit van 9 december 2019, gepubliceerd in de Staatscourant) op 12 december 2019, tot het reserveren van twee parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Havenstraat, ter hoogte van de Eemlandweg.

4. Hoorzitting 21:00 uur

Het bezwaarschrift van mevrouw C. C. en mevrouw S. van der M. gericht tegen het besluit van 9 december 2019, gepubliceerd in de Staatscourant op 12 december 2019 tot het reserveren van twee parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Spui, nabij de aansluiting met de Delta.

Inzage

De stukken die betrekking hebben liggen -voor zover zij openbaar zijn- tot en met 30 januari 2020 (van 9.00 uur tot 12.30 uur) ter inzage in het gemeentehuis bij het secretariaat van de commissie (kamer 1.30). U kunt zich melden bij het Klantcontactpunt, de centrale receptie.