Agenda hoorzitting commissie voor de bezwaarschriften

Hoorzitting 21 november

De voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften maakt bekend, dat de commissie op 21 november 2019, aanvang 19:30 uur, een hoorzitting houdt in commissiekamer I van het gemeentehuis van Huizen. De agenda van deze hoorzitting luidt als volgt:

1.    Hoorzitting 19:30 uur

Het bezwaarschrift van mevrouw W. F., gericht tegen het besluit van 25 september 2019 tot afwijzing van het verzoek om een urgentie. 

2.    Hoorzitting 20:00 uur

Het bezwaarschrift van de heer S. K., gericht tegen het verkeersbesluit tot het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Lindenlaan nabij de Plaveenseweg.

3.    Hoorzitting 20:30 uur

Het bezwaarschrift van de heer E. en mevrouw N. K., woonachtig aan de Kooizand 58, mede ingediend namens de bewoners van Kooizand 60, 62, 64, 66, 33, 35, 37, 39 en Middelgronden 136, 138, 140 en 142, gericht tegen het besluit van 20  augustus 2019 waarmee aan de Middelgronden, nabij de aansluiting met de Kooizand, twee parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.

4.    Hoorzitting 21:00 uur

Het bezwaarschrift van de heer A.J.W G. tegen het besluit van 10 september 2019 tot weigering van
de aangevraagde energiesubsidie.

Inzage

De stukken die betrekking liggen -voor zover zij openbaar zijn- tot en met 21 november 2019 (van 9.00 uur tot 12.30 uur) ter inzage in het gemeentehuis bij het secretariaat van de commissie (kamer 1.25). U kunt zich melden bij het Klantcontactpunt, de centrale receptie.