Bezwaar en beroep

De gemeente kent drie bestuursorganen:

  • De gemeenteraad
  • Het college van burgemeester en wethouders
  • De burgemeester

Deze bestuursorganen nemen besluiten. Als u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan, dan kunt u hiertegen bezwaar maken door middel van het indienen van een bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met de beslissing op dit bezwaar, dan kunt u beroep instellen.