Burgemeester drs. K.S. Heldoorn

Burgemeester Sicko Heldoorn

Voornaam: Sicko
Achternaam: Heldoorn
Postadres: Postbus 5, 1270 AA HUIZEN
Partij: PvdA

Specialismes

 • De wettelijk aan de burgemeester toebedeelde taken, o.a.:
  • Openbare orde en (integrale) veiligheid
  • Politie en brandweer
  • Handhaving openbare orde
 • Algemeen bestuur
 • Algemene communicatie

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek
 • Lid bestuurlijk begeleidingsorgaan Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ)
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege (DVC) Gooi- en Vechtstreek
 • Voorzitter vereniging voor Beroepschartervaart, BBZ (sectororganisatie)
 • Voorzitter Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS)
 • Lid van de Centrumlokaal Bestuur Werkgroep "Burgemeester in veranderende tijden"
 • Voorzitter van de steunstichting Friese Tjottervloot

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd