Gemeentesecretaris P.W.J. Veldhuisen

Voornaam: Paul
Achternaam: Veldhuisen
Postadres: Postbus 5, 1270 AA Huizen

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar. Hij is Algemeen Directeur van de ambtelijke organisatie, voorzitter van het Managementteam en bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

De gemeentesecretaris is ook de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. In die hoedanigheid beoordeelt hij of ambtelijke rapportages rijp zijn voor besluitvorming, vergadert hij wekelijks met het college en (mede)ondertekent hij uitgaande stukken.