Organigram van gemeente Huizen

Directie

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de directie, bestaande uit:

  • Gemeentesecretaris/algemeen directeur
  • Directeur

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij geeft als algemeen directeur leiding aan de ambtelijke organisatie.

Afdelingen en teams

De organisatie van de gemeente Huizen is verdeeld in zes afdelingen en een stafteam. 

  • Stafteam Personeel en Organisatie
  • Afdeling Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning
  • Afdeling Financiën
  • Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning
  • Afdeling Maatschappelijk Beleid
  • Afdeling Omgeving
  • Afdeling Openbare Werken

Binnen de afdelingen werken collega’s samen in teams voor de verschillende vakgebieden. Het organigram laat de directie, de afdelingen en de teams zien.

Organigram gemeente Huizen - 1 januari 2019