Sociaal Domein in beeld

2018 

Jaarlijks krijgen de gemeenteraden van Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes een rapportage over de belangrijkste ontwikkelingen in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (P-wet), de Jeugdwet en de overige sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen: het Sociaal Domein. Met deze infographics brengen wij het jaar 2018 in beeld.

Sociaal Domein

2018, het vierde jaar na de decentralisatie, de uitvoeringsorganisatie staat en de meeste processen zijn ingeregeld. We hebben onze zaken op orde. Aan de andere kant staan we weer voor nieuwe uitdagingen. De vraag naar zorg groeit en op sommige onderdelen lijkt er sprake te zijn van zwaardere problematiek. Hierdoor is er in 2018 binnen het sociaal domein 3% meer uitgegeven dan in 2017.

Sociaal Domein in beeld

Klik op de afbeelding aan de linkerkant om de infographic te bekijken.

Participatiewet

In 2018 is de bijstandsafhankelijkheid binnen de HBEL gemeenten net als landelijk gedaald met 5%. Hierdoor is de totale uitgaven voor de Participatiewet ook gedaald met 29% ten opzichte van 2017. Het huidige bestand uitkeringsgerechtigden bestaat voor het overgrote deel uit 45-plussers die moeilijk aan het werk komen en tegelijkertijd te maken hebben met een stijging van de pensioengerechtigde leeftijd. Intensievere begeleiding is nodig om het huidige bestand uit te laten stromen.  

Participatiewet in beeld

Klik op de afbeelding aan de linkerkant om de infographic te bekijken.

Wmo

We zien een stijging van het aantal lopende Wmo-voorzieningen die gepaard gaat met een stijging van de totale kosten. De kosten zijn in 2018 met 4% ten opzichte van 2017 gestegen. Er wordt een groter beroep gedaan op bijna alle Wmo-voorzieningen in de HBEL gemeenten. Deze toename is te verklaren doordat steeds meer mensen met relatief meer/zwaardere beperkingen nog zelfstandig thuis wonen door de vergrijzing en door de ambulantisering van de GGZ en van de Wlz.

WMO in beeld

Klik op de afbeelding aan de linkerkant om de infographic te bekijken.

Jeugdwet

Voor de uitvoering van de Jeugdwet werkt gemeente Eemnes niet samen met Huizen, Laren en Blaricum. De resultaten van Eemnes zijn daarom niet meegenomen in de infographic.
In de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum is er in 2018 in totaal een forse stijging in het gebruik van individuele jeugdvoorzieningen en de bijbehorende uitgaven. De toename is te zien op vrijwel alle onderdelen van de jeugdhulp. Dit beeld zien we niet alleen voor de HBL gemeenten, maar is ook regionaal en landelijk de trend. Niet alleen is er sprake van een toename in volume, maar er is ook sprake van zwaardere jeugdhulp.

Jeugdwet in beeld

Klik op de afbeelding aan de linkerkant om de infographic te bekijken.