Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2017 in Huizen

Hieronder ziet u de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 in Huizen. De opkomst was (bij benadering) 84,39% 

Aanduiding van de groepering Verkiezingen 2017 Verkiezingen 2012  +/-
1 VVD 7431 8677 -1246
2 Partij van de Arbeid (PvdA) 1358 4840 -3482
3 PVV (Partij van de Vrijheid) 2803 2050 753
4 SP (Socialistische Partij) 1457 1459 -2
5 CDA 3483 2142

1341

6 Democraten 66 (D66) 3260 2072 1188
7 Christen Unie 1528 1342 186
8 GROENLINKS 1973 459 1514
9 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 603 608 -5
10 Partij voor de Dieren 926 524

402

11 50PLUS 854 501 353
12 OndernemersPartij 27 27
13 VNL (VoorNederland) 101 101
14 DENK 437 437
15 NIEUWE WEGEN 53 53
16 Forum voor Democratie  584 584
17 De Burger Beweging 11 11
18 Vrijzinnige Partij 8 8
19 GeenPeil 13 13
20 Piratenpartij 67 65 2
21 Artikel 1 28 28
22 Niet Stemmers 18 18
24 Lokaal in de Kamer 9 9
Overige partijen 111 -111
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 27032 24850 2182
Blanco stemmen 20 24 -4
Geldige stemmen 27052 24874 2178
Ongeldige stemmen 60 28 32
Aantal kiezers 27112 24902 2210
Aantal kiesgerechtigden  32127 31926 201
Opkomstpercentage 84,39% 78% 6,39%