Voorgenomen gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek

De provincie Noord-Holland heeft op 7 februari jl. besloten om ‘de procedure te starten voor gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek.’ Dit betekent dat de provincie het voornemen heeft om te komen tot maximaal drie gemeenten in onze regio. Dit gebeurt vanuit de Wet arhi. Dat is de wet ´Algemene regels herindeling´.

De eerste fase van de arhi-procedure is dat de provincie open overleg gaat voeren met de gemeenten in de regio. Deze fase kan maximaal zes maanden duren. Na deze fase besluit de provincie of de procedure voor enkele of alle gemeenten wordt voortgezet.

Op deze pagina vindt u informatie over dit proces. De informatie over de actuele stand van zaken over de regionale bestuurskracht in de Gooi en Vechtstreek en de procedure voor gemeentelijke herindeling in het algemeen vindt u op de website van de provincie.