Vrijwilligersverzekering

De gemeente Huizen heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers. Het is een secundaire verzekering d.w.z. dat er een beroep op deze verzekering gedaan kan worden als de vrijwilliger zelf niet of onvoldoende verzekerd is voor geleden schade.

Welke dekking biedt deze verzekering?

Deze verzekering biedt dekking voor:

  • Ongevallen van vrijwilligers
  • Schade aan persoonlijke eigendommen
  • (Bestuurders)aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand

Wie is verzekerd?

Alle vrijwilligers met uitzondering van vrijwilligers politie en brandweer zijn verzekerd op deze polis.

Vrijwilligers zijn zij die op vrijwillige basis, zonder arbeidsovereenkomst, vrijwilligerswerk verrichten. De financiƫle vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten waaronder een onkostenvergoeding mag maximaal het jaarbedrag zijn dat door de Rijksbelastingdienst vrijgesteld is van inkomstenbelasting.

Wanneer bent u als vrijwilliger verzekerd?

U bent verzekerd als de activiteiten verricht worden voor sportclubs, verenigingen en levensbeschouwelijke instellingen etc. die in Huizen zijn geregistreerd of gevestigd. De vrijwilliger hoeft zelf niet in Huizen te wonen.

De verzekering geldt automatisch. Aparte aanmelding of andere registratieverplichtingen vooraf zijn niet nodig.

Wat moet u doen bij schade?

U kunt de schade schriftelijk indienen bij  de gemeente Huizen. De organisatie waarvoor u als vrijwilliger actief was op het moment van ontstaan van de schade moet uw schadeverzoek schriftelijk ondersteunen. De gemeente Huizen zal de correspondentie met de verzekeraar verzorgen.

Vragen of opmerkingen?

Bovengenoemde informatie is niet volledig. Als u nog vragen heeft over de polisvoorwaarden of andere aspecten van de vrijwilligersverzekering dan kunt u bellen met de heer H.J. Melis.  Zijn telefoonnummer is (035) 528 13 53. U kunt ook een email sturen naar verzekeringen@huizen.nl.