Waterschapsverkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 waren waterschapsverkiezingen voor het Algemeen bestuur van het waterschap. Dit bestuur neemt de komende vier jaar allerlei besluiten over het waterbeheer bij u in de buurt. De gemeente Huizen valt in het gebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt voor veilige dijken en voor schoon en voldoende water. Ook nemen zij maatregelen tegen overlast door hoosbuien of langdurige droogte als gevolg van de klimaatverandering. Via de waterschapsbelasting betaalt u als bewoner hieraan mee. Daarom hebt u ook invloed op de samenstelling van het Algemeen bestuur van het waterschap.