Wet dwangsom

De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen bepaalt dat de gemeente een vergoeding moet uitkeren wanneer zij de wettelijke beslistermijn op een aanvraag of bezwaarschrift heeft overschreden. 

Handige links

Voorbeeld ingebrekestelling (PDF)