Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Wob-verzoek

U stuurt uw Wob-verzoek aan:

Gemeente Huizen
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 5
1270 AA Huizen

Handige links

Wet openbaarheid van bestuur (Wetten.nl)