Wethouder G. Rebel

Wethouder Bert Rebel

Tweede locoburgemeester

Voornaam: Bert
Achternaam: Rebel
Postadres: Postbus 5, 1270 AA HUIZEN
Partij: CDA

Portefeuille

 • Financiën en lokale lasten
 • WOZ en verzekeringen
 • Werk en Inkomen / reïntegratie
 • Economie
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Duurzaamheid en milieu
 • Bestuurlijke samenwerking (Arhi)
 • Governance verbonden partijen 

Nevenfuncties

 • Bij de Regio Gooi en Vechtstreek:
  • Lid van het dagelijks bestuur;
  • Lid van het algemeen bestuur;
  • Voorzitter portefeuille Milieu en Duurzaamheid;
  • Lid portefeuille Werk en Inkomen;
  • Lid portefeuille Economie en Innovatie;
  • Lid portefeuille Bouwen en Wonen.
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep;
 • Lid bestuurlijk overleg Water AGV gebied;
 • Lid stuurgroep Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi;
 • Secretaris Stichting Toezicht Depot PFA.

Alle nevenfuncties zijn onbetaald.