Wethouder R.G. Boom

Wethouder Roland Boom

Eerste locoburgemeester

Voornaam: Roland
Achternaam: Boom
Postadres: Postbus 5, 1270 AA HUIZEN
Partij: VVD

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening
 • Ruimtelijke investeringsagenda
 • Coƶrdinatie projecten
 • Grondzaken, exploitatie en eigendommen
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren
 • Sport en recreatie
 • Toerisme
 • Toezicht en handhaving
 • Invoering omgevingswet

Nevenfuncties

 • Lid Regio Gooi en Vechtstreek (Fysiek Domein en Provinciaal Verkeers- en Vervoersberaad Gooi en Vechtstreek)
 • Lid Metropoolregio Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht CVO 't Gooi - betaald