Bron: bouwontwerpburo Splatch bv (situatietekening, behorend bij omgevingsaanvraag)

Transdev, de opvolger van Connexxion, zal de komende 10 jaar het openbaar vervoer in deze regio verzorgen. Transdev gaat gebruik maken van elektrische bussen. Voor het opladen van deze bussen is een nieuwe busremise nodig die strategisch ligt ten opzichte van de busroutes en begin- en eindhaltes. Een busremise is een ruimte waar bussen gestald worden op tijdstippen dat ze niet nodig zijn voor het vervoer van reizigers. Na het onderzoeken van diverse locaties kwam de locatie op de hoek Randweg/Blaricummerstraat ten westen van de Kalkzandsteenfabriek als enige geschikte locatie naar voren, mede gezien het aantal bussen dat benodigd is voor het duurzaam uitvoeren van het openbaar vervoer.

Locatie en project

De ontwikkeling bestaat uit de inrichting en bebouwing van het terrein aan Randweg 4 (bij de kalkzandsteenfabriek) voor het opladen, stallen, manoeuvreren en wassen van bussen. Daarnaast is er ruimte voor een kantoor met kantineruimte van totaal ca. 375 m² en het parkeren van privévoertuigen van het personeel. 

Het betreft een aanvraag voor een lange periode, maar wel een tijdelijke situatie namelijk een periode van 10 jaar. Na afloop van die periode is het de bedoeling dat het terrein weer wordt aangepast aan de geldende voorschriften (omgevingsplan). 

Stand van zaken

Er is een omgevingsaanvraag ingediend voor zowel het afwijkende gebruik van het bestemmingsplan als voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan.

Inmiddels heeft het college ingestemd en is de omgevingsvergunning afgegeven.

Rechtsbescherming

Onder het kopje documenten vindt u de officiële bekendmaking met informatie over de mogelijkheid om te reageren (instellen beroep).

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@huizen.nl.