Op 24 juni is het concept collegeprogramma gepresenteerd en door de vier coalitiepartijen ondertekend. Tevens werden de vier wethouders voorgesteld, te weten: Roland Boom namens de VVD, Fleur van der Kleij namens Leefbaar Huizen, Bert Rebel namens het CDA en Karin van Werven namens D66. 

Het concept collegeprogramma bevat de gemaakte afspraken en plannen voor de komende raadsperiode. Het collegeprogramma wordt nog besproken en vastgesteld in een raadsvergadering. 

Moment van ondertekening van het concept collegeprogramma