De gemeente Huizen heeft geld van de Rijksoverheid ontvangen om in te zetten voor de ondersteuning van de lokale culturele sector in deze coronatijd. Het geld kan worden ingezet om de effecten van de coronacrisis te verzachten en/of nieuwe problemen als gevolg daarvan het hoofd te bieden. Het college van burgemeester en wethouders wil financiële ondersteuning bieden aan culturele organisaties (stichtingen, verenigingen) en culturele zelfstandigen in Huizen. Denk daarbij aan onder andere muziekverenigingen en lokale kunstenaars.

Mogelijkheden

Er zijn twee ondersteuningsmogelijkheden:  

 1. Ondersteuning van lokale culturele organisaties en zelfstandigen die aantoonbare schade hebben geleden door de coronamaatregelen.
  Er moet sprake zijn van een incidenteel exploitatietekort over 2020 en/of het eerste half jaar van 2021. Per aanvrager wordt er eenmalig maximaal toegekend:
  • €5.000 voor een heel boekjaar of
  • €2.500 voor een half boekjaar
 2. Ondersteuning van organisaties en zelfstandigen om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf.
  Per aanvrager wordt maximaal € 5.000 toegekend.

Subsidieplafond

Er is in totaal €150.000 beschikbaar. Dit 'subsidieplafond' wordt als volgt verdeeld: 

 • €100.000 voor ondersteuningsmogelijkheid 1
 • € 50.000 voor ondersteuningsmogelijkheid 2 

Per organisatie kan er maximaal €10.000 worden aangevraagd.

Eerst gebruik maken van andere regelingen

U kunt alleen gebruik maken van deze regeling, als u eerst beroep heeft gedaan op andere regelingen. Zoals:

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 • Specifieke sectorregelingen

Meer informatie over deze financiële regelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

In de beleidsregels Subsidie Ondersteuning Lokale Culturele Infrastructuur 2020-2021 staan de voorwaarden vermeld waar u moet aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. 

Aanvragen

De aanvraagformulieren vindt u onderaan deze pagina. De aanvraag moet voor 1 september 2021 zijn ingediend. U mailt uw aanvraag naar coronacompensatiecultuur@huizen.nl.

Vragen

Heeft u vragen, of hulp nodig bij het invullen van de aanvraagformulieren? Neem dan contact op met Tamara Breugelmans via coronacompensatiecultuur@huizen.nl.