Regionaal ondernemersloket

Bent u ondernemer en heeft u vragen over regelingen als gevolg van het coronavirus? U kunt hiervoor terecht bij het regionaal ondernemersloket in Hilversum. Dit loket is het aanspreekpunt voor alle ondernemers in de regio Gooi en Vechtstreek.

TOZO regelingen

Hilversum voert voor de regio Gooi en Vecht de twee TOZO regelingen uit. Deze maatregelen zijn bedoeld om voor zelfstandige ondernemers de gevolgen van de CORONA-crisis op te vangen. Op www.hilversum.nl/tozo vindt u meer informatie. Ook kunt u checken of u in aanmerking komt voor een Tozo2-uitkering. Als dat het geval is, dan kunt u (op www.hilversum.nl/tozo) een aanvraag indienen.

Ondersteuning gemeente

1) Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

U kunt uitstel krijgen van de betaaltermijn van de gemeentelijke belastingen. Dit uitstel wordt verleend voor de duur van drie maanden na de vervaldag voor betaling op het aanslagbiljet. Als u hiervan gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar belastingen@huizen.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het aanslagnummer, uw telefoonnummer debiteurennummer en KVK-nummer. Na ontvangst van een verzoek tot uitstel wordt de invordering meteen gestopt.

2) Uitstel betaling voor andere gemeentelijke vorderingen

Voor andere vorderingen van de gemeente kunt u eveneens uitstel van betaling aanvragen, als u door de crisis niet in staat bent tot tijdige betaling. Aanvragen zullen individueel worden beoordeeld. U kunt dit doen door het sturen van een e-mail naar debiteuren@huizen.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het factuurnummer en omschrijving van de vordering, uw telefoonnummer, debiteurennummer en KVK-nummer.

3) Versoepeling invordering gemeentelijke belastingen

De gemeente volgt de lijn van het Rijk en stelt zich voor belastingen en invordering coulant op. Naast de hiervoor genoemde mogelijkheden voor uitstel van betaling, hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Er wordt niet overgegaan tot dwanginvordering van openstaande schulden van ondernemers.
  • De eerste invorderingsacties met (aanmanings)kosten verschuiven van mei naar augustus.
  • De invorderingsrente wordt verlaagd van 4% naar 0,01%.

4) Opschorten voorlopige aanslag toeristenbelasting

Toeristenbelasting is geen directe last voor ondernemers; ondernemers brengen toeristenbelasting in rekening bij bezoekers en dragen dat vervolgens af aan de gemeente. De impact van de corona-crisis op de bezoekersaantallen is groot, waardoor de hoogte van de op te leggen voorlopige aanslagen toeristenbelasting voor 2020 nauwelijks te bepalen is. Daarom worden deze voorlopige aanslagen niet eerder opgelegd dan wanneer er meer duidelijkheid is over de effecten van de coronacrisis op de bezoekersaantallen. 

5) Marktgelden

Er zijn verschillende maatregelen, waardoor de warenmarkten in Huizen kunnen doorgaan. De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van bezoekers en kraamhouders te waarborgen.

Op dit moment wordt wekelijks bekeken of de veiligheid op de markt voldoende kan worden gewaarborgd. Zo niet, dan kan alsnog worden besloten tot sluiting van de markt.

Als vergoeding voor een standplaats op de markt, betalen marktkooplieden marktgelden aan de gemeente. De facturen hiervoor worden normaal gesproken in april verstuurd. Dit wordt uitgesteld naar een later tijdstip, als meer duidelijk is over de feitelijke effecten van de corona-crisis op de markten.

Rijksoverheid

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers te helpen die in de problemen dreigen te komen. Op rijksoverheid.nl vindt u antwoorden op vragen van ondernemers.

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351.

Meer informatie vindt u op:

Provincie Noord-Holland

Informatie over de overbruggingslening op de site van de Provincie Noord-Holland. 

MKB Doorgaan

Bent u mkb'er of zzp’er en heeft uw bedrijf te maken met (dreigende) problemen? Dan kunt u hulp vragen aan MKB Doorgaan. Bijvoorbeeld voor begeleiding, financiering, juridisch advies of een schuldregeling. U komt in aanmerking voor hulp als uw bedrijf in de kern levensvatbaar is. 
 

Meer informatie

Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van: