Sporten weer mogelijk met maatregelen

Bekijk alle informatie met de maatregelingen voor sport op de website van de Rijksoverheid.

Buurtsportcoaches

Bekijk SportiefHuizen voor alle activiteiten en het aanmelden hiervoor. 

Informatie voor sportverenigingen

Gemeentelijke belastingen

U kunt uitstel krijgen van de betaaltermijn van de gemeentelijke belastingen. Dit uitstel wordt verleend voor de duur van drie maanden na de vervaldag voor betaling op het aanslagbiljet. Als u hiervan gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar belastingen@huizen.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het aanslagnummer, uw telefoonnummer en KVK-nummer. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Andere gemeentelijke vorderingen

Voor andere vorderingen van de gemeente kunt u eveneens uitstel van betaling aanvragen, als u door de crisis niet in staat bent tot tijdige betaling. Aanvragen zullen individueel worden beoordeeld. U kunt dit doen door het sturen van een e-mail naar debiteuren@huizen.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het factuurnummer en omschrijving van de vordering, uw telefoonnummer, debiteurennummer en KVK-nummer.

Brief aan sportverenigingen - 23 juni 2021

Brief van de gemeente Huizen aan sportverenigingen

Geachte bestuurder,

Tijdens de persconferentie van vrijdag 18 juni jl. heeft het kabinet opnieuw versoepelingen van de corona-maatregelen aangekondigd. Elementen uit de vierde en vijfde stap van het openingsplan zijn daarbij als het ware samengevoegd.

Aanpassingen

Voor de sport zijn bijna alle maatregelen opgeheven. Per zaterdag 26 juni gelden de volgende aanpassingen (zie ook bijlage 1):

  • Amateurwedstrijden mogen weer voor alle leeftijden. Ook met publiek;
  • Publiek houdt op een vaste plek 1,5 meter afstand van elkaar, mag zingen, juichen en op blaasinstrumenten spelen;
  • Met coronatoegangsbewijzen is een hoger aantal toeschouwers toegestaan;
  • Voor sportkantines mogen de reguliere openingstijden worden gehanteerd;
  • Jongeren tot en met 17 jaar mogen binnen en buiten gezamenlijk sporten, 1,5 meter afstand houden is niet verplicht;
  • Vanaf 18 jaar is binnen en buiten gezamenlijk sporten toegestaan. Als het nodig is voor de sport sportbeoefening is 1,5 afstand houden niet verplicht.

Recreatieve tochten

Sinds 5 juni zijn recreatieve tochten (o.a. wandelen, fietsen, hardlopen) weer toegestaan. Belangrijke voorwaarde is dat de tocht géén evenement is en er gewerkt wordt met meerdere (start)groepen. Daarnaast moet de organisator in overleg treden met de gemeente(n) voor toestemming.
Recreatieve tochten zijn geen evenementen. Een handige infographic (zie bijlage 2) maakt dat duidelijk. Een recreatieve tocht vindt plaats in de buitenlucht, waarbij sporters zoals wandelaars en fietsers verschillende afstanden afleggen over een uitgezette route. Deze tochten kunnen op basis van de huidige Covid-19-maatregelen en protocollen plaatsvinden.

Tenslotte

Hebben jullie over bovenstaande nog vragen, of ondersteuning nodig stuur dan een mail naar Koos Drooger (k.drooger@huizen.nl).

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente,
Liesbeth Schoppen, Chantal Heinen, Koos Drooger en Lizzy Mercx

Bijlagen

  1. Poster 26 juni 2021 - overzicht spelregels voor sporten (pdf)
  2. Infographic Samen recreatieve tochten mogelijk maken (pdf)