Binnensportlocaties zijn gesloten. Buitensportlocaties zijn open tussen 5.00 en 17.00 uur. Jongeren t/m 17 jaar kunnen tot 20:00 gebruik maken van de buitensportlocaties.

Bekijk alle informatie met de maatregelen voor sport op de website van de Rijksoverheid.

Buurtsportcoaches

Bekijk SportiefHuizen voor alle activiteiten en het aanmelden hiervoor. 

Informatie voor sportverenigingen

Gemeentelijke belastingen

U kunt uitstel krijgen van de betaaltermijn van de gemeentelijke belastingen. Dit uitstel wordt verleend voor de duur van drie maanden na de vervaldag voor betaling op het aanslagbiljet. Als u hiervan gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar belastingen@huizen.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het aanslagnummer, uw telefoonnummer en KVK-nummer. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Andere gemeentelijke vorderingen

Voor andere vorderingen van de gemeente kunt u eveneens uitstel van betaling aanvragen, als u door de crisis niet in staat bent tot tijdige betaling. Aanvragen zullen individueel worden beoordeeld. U kunt dit doen door het sturen van een e-mail naar debiteuren@huizen.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het factuurnummer en omschrijving van de vordering, uw telefoonnummer, debiteurennummer en KVK-nummer.

Brief van gemeente Huizen aan sportverenigingen - 24 februari 2022

Beste sportbestuurder,

Minister Ernst Kuipers van VWS heeft op dinsdag 15 februari verder verruimingen voor de sport aangekondigd. Iedereen mag weer binnen en buiten sporten en sportwedstrijden met publiek zijn weer toegestaan. Voor de sport is dit geweldig nieuws, waar we met elkaar heel blij mee mogen zijn!

Per 25 februari gelden overal de normale openingstijden en vervalt ook de CTB-plicht op plaatsen waar minder dan 500 mensen bijeen zijn. Op plekken binnen waar meer dan 500 mensen bij elkaar komen en hier geen vaste zitplaats hebben, moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien.
Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Tegemoetkoming extra kosten CTB controle

Eerder hebben wij jullie geïnformeerd over de vergoeding die de Rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld voor de extra kosten die verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen met zich meebrengt. Ondernemers, verenigingen en instellingen die voor een bijdrage in de kosten in aanmerking kwamen, konden een aanvraag bij de gemeente indienen. Deze regeling liep tot en met 31 december 2021. Het kabinet heeft besloten de regeling te verlengen van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

Verenigingen die voor een bijdrage in de kosten in aanmerking komen, kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen. Tot en met zaterdag 26 maart 2022 kunt u de aanvraag indienen. Alleen kosten die gemaakt worden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking. Verdere informatie en het aanvraagformulier vindt u op: Vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijzen.

Financiële regelingen 

Wij hebben jullie geïnformeerd over het feit dat de ingezette regelingen om de financiële consequenties van de COVID-19 maatregelen te compenseren (TVS, SPUK IJZ en TASO), weer zullen worden gebruikt. Wij hebben deze regelingen nog niet ontvangen. Zodra deze regelingen officieel zijn gepubliceerd zullen wij jullie daarover informeren.

Compliment

Wij willen jullie als sportverenigingen in Huizen een groot compliment geven voor de manier waarop telkens met de maatregelen is omgegaan.

Vragen

Hebben jullie over bovenstaande nog vragen, stuur dan een mail naar Koos Drooger (k.drooger@huizen.nl)

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeente, Liesbeth Schoppen, Chantal Heinen, Anna van Steenbergen en Koos Drooger

Brief van gemeente Huizen aan sportverenigingen - 26 januari 2022

Beste sportbestuurder, 

Op 25 januari 2022 was er weer een persconferentie van minister president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers. Voor sport was er opnieuw goed nieuws. 

Verruiming voor de sport 

Sporten binnen

 • Sporten binnen mag voor alle leeftijden en op ieder moment; 
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht; 
 • Vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs (CTB) noodzakelijk; 
 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten; 
 • De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, etc.; 
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs; 
 • Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca; 
 • De horecafunctie op de volledige sportaccommodatie moet om 22:00 uur sluiten; 
 • Sauna’s en zonnebanken mogen ook in sportscholen open, onder de geldende voorwaarden voor binnenruimtes; 
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand.

Specifieke aanvulling sportscholen en zwembaden 

Voor sportscholen zoals fitness en zwembaden gelden dezelfde regels voor het overige ‘sporten binnen’, zoals hiervoor beschreven. Wel zijn er enkele aanvullende regels van kracht:

 • Uitgangspunt is de 1,5 meter afstand te borgen. De enige uitzondering is jeugd onder de 18 jaar en als het voor de sportactiviteit niet mogelijk is om de 1,5 meter aan te houden. Denk daarbij aan boksen, judo, etc.; 
 • 100% van de capaciteit van een zwembassin of afzonderlijke ruimte mag gebruikt worden, waarbij 1,5 meter afstand houden verplicht is; 
 • Zwemles: kinderen tot 18 jaar hebben geen CTB nodig; 
 • Ouders mogen bij zwemles hun kinderen helpen met omkleden en mogen geplaceerd op 1,5 meter van elkaar wachten in de zwemzaal. Zij moeten een CTB laten zien.

Buiten sporten

 • Buiten sporten is voor alle leeftijden en op alle momenten toegestaan; 
 • Voor alle binnen faciliteiten op de buitensportaccommodaties geldt voor mensen vanaf 18 jaar een CTB-plicht. Mocht dit niet gehandhaafd kunnen worden is het advies om deze dan gesloten te houden; 
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand; 
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs; 
 • Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca; 
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc. 
 • Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines; 
 • De horecafunctie op de volledige sportaccommodatie moet om 22:00 uur sluiten. 

Regels voor publiek bij sport 

Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich aan de volgende regels:

 • CTB bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder; 
 • CTB bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder; 
 • Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar; 
 • Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen; 
 • Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel. Binnen geldt een maximum van 1.250 bezoekers. 

Ingangsdatum en volgende weegmoment

Bovengenoemde versoepelingen van de maatregelen gaan in op 26 januari 2022 om 05.00 uur en gelden tot 8 maart 2022. Het volgende weegmoment van het kabinet is over drie weken. 

Financiële regelingen 

Eerder informeerden wij jullie dat de ingezette regelingen om de financiële consequenties van de COVID-19 maatregelen te compenseren(TVS, SPUK IJZ en TASO) weer zullen worden gebruikt. Zodra deze regelingen officieel zijn gepubliceerd zullen wij jullie daarover informeren 

Nuttige links 

Tenslotte 

Zoals in onze brief van 17 januari jl. al verwoord heeft de sport zich nadrukkelijk gepositioneerd als onderdeel van de oplossing en essentiële sector. Daarbij is ook aangegeven dat het spelen van wedstrijden op alle niveaus het sportplezier vergroot. Datzelfde geldt ook voor het kijken naar sport en de belangrijke sociale functie die de sportkantines vervullen. Wij ervaren de verruimingen op dit gebied als een positief antwoord daarop van dit Kabinet. Wij willen nogmaals benadrukken dat er op de gehele sector een grote verantwoordelijkheid rust om te laten zien dat iedereen zich juist ook aan de basisregels houdt om zo samen te zorgen dat sport open blijft. Gezien de manier waarop jullie tot nu toe met de maatregelen zijn omgegaan hebben we daar alle vertrouwen in. 

Hebben jullie over bovenstaande nog vragen of ondersteuning nodig stuur dan een mail naar Koos Drooger (k.drooger@huizen.nl

Met vriendelijke groet, 
Namens de gemeente, Liesbeth Schoppen, Chantal Heinen, Koos Drooger en Anna van Steenbergen 

Brief van gemeente Huizen aan sportverenigingen - 17 januari 2022

Beste sportbestuurder,

Op 14 januari 2022 was er een persconferentie van de minister president Mark Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers. Voor sport was er goed nieuws. Het Kabinet hecht, mede op basis van de adviezen van het OMT en de gezamenlijke partners in de sport NOC*NSF, Platform Ondernemers in de Sport, Vereniging Sport en Gemeenten en de directie sport van het ministerie van VWS, veel belang aan de mogelijkheid voor zowel jongeren als volwassenen om te kunnen sporten. Daarom is besloten om voor iedereen de mogelijkheden om binnen en buiten sport te beoefenen te verruimen. Deze verruiming is ingegaan op 15 januari 2022. 

Verruimingen voor de sport 

Binnensport

 • Sporten binnen mag weer voor alle leeftijden en op ieder moment.
 • Vanaf 18 jaar is een CTB noodzakelijk.
 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten.
 • De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, etc. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportaccommodatie verlaten.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt geen maximale groepsgrootte.
 • Vanaf 18 jaar geldt dat trainingen en onderlinge wedstrijden (van dezelfde club) weer mogelijk zijn. 1,5 meter afstand houden is verplicht, tenzij dat voor de sportbeoefening niet mogelijk is. Er geldt geen maximale groepsgrootte.
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Na het sporten verlaat men zo snel mogelijk weer de accommodatie.

Specifieke aanvulling sportscholen en zwembaden

Voor sportaccommodaties zoals fitness en zwembaden gelden dezelfde regels als voor het sporten binnen, zoals hiervoor beschreven. Wel zijn er enkele aanvullende regels van kracht:

 • Uitgangspunt is de 1,5 meter afstand te borgen. De enige uitzondering is jeugd onder de 18 jaar en als het voor de sportactiviteit niet mogelijk is om de 1,5 meter aan te houden. Denk daarbij aan boksen, judo, etc.
 • 100% van de capaciteit van een zwembassin of afzonderlijke ruimte mag gebruikt worden, waarbij 1,5 meter afstand houden verplicht is.
 • Zwemles: kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien.
 • Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig.

Buitensport

 • Buiten sporten is voor alle leeftijden en op alle momenten toegestaan.
 • Voor alle binnen faciliteiten op de buitensportaccommodaties geldt voor mensen vanaf 18 jaar een CTB-plicht. Mocht dit niet gehandhaafd kunnen worden is het advies om deze dan gesloten te houden.
 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand.
 • Vanaf 18 jaar mag men trainen en onderlinge wedstrijden spelen (van dezelfde club). 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat voor de aard van de sport niet mogelijk is.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mochten al trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 afstand houden is niet verplicht.
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportaccommodatie verlaten.

Horeca sportlocaties

Alle horeca (kantines) blijft gesloten. Afhaalpunten (to go) zijn wel toegestaan. 

Sport in de openbare ruimte

Er geldt geen beperking voor groepsgrootte voor het sporten in de openbare ruimte. 1,5 meter afstand houden is ook hier leidend.

Topsportwedstrijden

Voor topsportwedstrijden geldt al sinds december 2020 een uitzondering voor het spelen van wedstrijden (en trainingen). Deze uitzondering blijft van kracht.

Evenementen

Vooralsnog zijn (sport)evenementen niet toegestaan. 

Controleren op legionella

Voor alle sportaccommodaties die langere tijd dicht zijn geweest geldt dat het verstandig is deze goed op legionella te (laten) controleren.

Volgende weegmoment

Het volgende weegmoment van het Kabinet van de maatregelen is op dinsdag 25 januari. Kort daarna zullen wij jullie opnieuw berichten

Tenslotte

Sport heeft zich nadrukkelijk gepositioneerd als onderdeel van de oplossing en als essentiële sector. De verruiming is een positieve reactie daarop van dit kabinet. Wel rust daarmee op de gehele sector een bijzondere verantwoordelijkheid, namelijk het laten zien dat iedereen zich aan de voorwaarden van openstelling van de sport houdt. Gezien de manier waarop jullie tot nu toe met de maatregelen zijn omgegaan hebben we daar alle vertrouwen in. 
Hebben jullie over bovenstaande nog vragen of ondersteuning nodig stuur dan een mail naar Koos Drooger (k.drooger@huizen.nl).


Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente, Liesbeth Schoppen, Chantal Heinen, Koos Drooger en Anna van Steenbergen
 

Brief van gemeente Huizen aan sportverenigingen - 6 januari 2022

Beste sportbestuurder,

Afgelopen maandag 3 januari was zoals aangekondigd de persconferentie over openstelling van het onderwijs per 10 januari a.s. Zoals u heeft kunnen vernemen gaan het Primair en Voortgezet Onderwijs open. Ook voor sport zijn enkele verruimingen bekend gemaakt.

Buitensportlocaties

Sport voor jeugdigen tot en met 17 jaar op buitensportlocaties is toegestaan tussen 05.00 uur en 20.00 uur. Toelichting: Voor jongeren tot en met 17 jaar wordt vanaf dinsdag 11 januari 2022 de huidige mogelijkheid om te sporten tot 17.00 uur op buitensportlocaties verruimd tot 20.00 uur.

Ook tijdens de huidige lockdown zijn, gezien het belang dat het kabinet hecht aan sport in het kader van gezondheid en welzijn, buitensportlocaties tussen 05.00-17.00 uur geopend. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de groepsvorming buiten. Dit betekent dat maximaal twee personen van 18 jaar en ouder hier kunnen sporten (exclusief trainer).

Voor jeugdigen t/m 17 jaar geldt hier een afwijkend regime, voor hen geldt immers geen maximale groepsgrootte voor het beoefenen van sport buiten. Ook hoeven zij tijdens sportbeoefening geen 1,5 meter afstand te houden, maar mogen geen wedstrijden en competitie buiten eigen clubverband spelen. Onder dezelfde voorwaarden is het vanaf 11 januari 2022 toegestaan voor jeugdigen tot en met 17 jaar op buitensportlocaties tot 20.00 uur te sporten, waarmee het voor hen mogelijk wordt om in de vooravond te trainen.

Binnensportlocaties

De binnensportlocaties mogen vanaf 10 januari weer open voor het (bewegings-)onderwijs, op voorwaarde dat het onderdeel uitmaakt van het onderwijscurriculum. Dit geldt alleen voor het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs en dus niet voor andere sportbeoefening.

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen en ‘natte gymlessen” vallen eveneens binnen het onderwijscurriculum en zijn dus ook vanaf 10 januari 2022 weer toegestaan. Zwembaden mogen voor dat doel dus opengesteld worden, evenals voor de reguliere zwemlessen.

Volgende persconferentie

Vrijdag 14 januari is de volgende persconferentie en komt het kabinet met een heroverweging van de geldende maatregelen. Uiteraard zullen wij u informeren over de gevolgen die dat mogelijk voor (lokaal) sport en bewegen heeft.

Tenslotte

Hebben jullie over bovenstaande nog vragen of ondersteuning nodig stuur dan een mail naar Koos Drooger (k.drooger@huizen.nl).

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente, Liesbeth Schoppen, Chantal Heinen, Koos Drooger en Anna van Steenbergen

Brief van gemeente Huizen aan sportverenigingen - 20 december 2021

Beste sportbestuurder,

Op 18 december jl. heeft het kabinet een aantal extra maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het COVID-19 virus en dan met name de omikron-variant te bestrijden. Met dit schrijven willen wij jullie informeren over de specifieke gevolgen voor sport en bewegen. De maatregelen zijn op 19 december 05.00 uur ingegaan en lopen in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022.

De maatregelen op een rij

Algemeen geldt dat binnensportlocaties gesloten zijn. Buitensportlocaties mogen open zijn tussen 05:00 en 17:00 uur.

Sporten op sportlocaties buiten tussen 05:00 en 17:00 uur

 • Volwassenen van 18 jaar en ouder: sporten toegestaan met max. 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur.
 • Kinderen tot en met 17 jaar: trainingen, wedstrijden onderling met teams van de eigen club zijn toegestaan. Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

Wat zijn sportlocaties?

 • Sportlocaties zijn plekken die redelijkerwijs bedoeld zijn om te sporten. Voorbeelden van sportlocaties zijn een sportpark met voetbalvelden, een atletiekbaan of een golfbaan. Dat geldt niet voor een park of de openbare weg. Bij twijfel bepaalt de gemeente/handhaving of een plek een sportlocatie is.
 • Sporten buiten (in de openbare ruimte) is toegestaan.
 • Georganiseerd buiten in de openbare ruimte sporten is ook na 17:00 uur toegestaan. Je bent dan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur. Je kunt dus bijvoorbeeld samen fietsen, hardlopen, bootcampen of fitnessen in het park.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen georganiseerd in groepsverband sporten onder voorwaarden bijvoorbeeld in overleg met de gemeente (zoals op Cruyff- en Krajicek playgrounds).

Publiek

Wedstrijden binnen en buiten worden gespeeld zonder publiek. Ook bij trainingen en andere activiteiten is geen publiek toegestaan. Dit geldt voor professionals en amateurs.

Uitzondering topsport

 • Uitzondering op het sluiten van sportlocaties zijn trainingen en wedstrijden voor topsporters.

Welke topsporters mogen trainen en wedstrijden spelen?

 • Onder de categorie profsporters vallen alle deelnemers aan de topcompetities, alle sporters met een NOC*NSF-topsportstatus, alle sporters die een arbeidscontract hebben en/of voor hun inkomen hier afhankelijk van zijn.

Sportkantines

 • Sportkantines zijn gesloten.
 • Alleen toiletten mogen toegankelijk blijven op sportlocaties buiten. (CTB tonen)

Zwemles

 • Zwemlessen voor A, B of C-diploma tot 17:00 uur zijn toegestaan.
 • Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig.
 • Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien.
 • Er mogen geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig zijn
 • Ook bij het zwemmen gelden de basisregels.

Gewijzigde protocollen en Q&A’s

De gezamenlijke partners inclusief de zwembaden hebben de protocollen en Q&A’s inmiddels al aangepast. Het valt echter niet uit te sluiten dat er later deze week kleine aanpassingen daarin zullen worden gedaan. Wij willen jullie vragen de onderaan deze brief vermelde links af en toe daarop te checken. Uiteraard zullen wij jullie indien nodig informeren als er substantiële aanpassingen komen.

Financiële regelingen

In onze brief van 28 november jl. informeerden wij jullie al dat eerder ingezette regelingen om de financiële consequenties van de COVID-19 maatregelen te compenseren, weer zullen worden gebruikt: De regelingen zijn:

 • TVS: Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19
 • SPUK IJZ: Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden
 • TASO: Tegemoetkoming Amateur Sportorganisaties COVID-19

TVS

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden. Op dit moment betreft dat de huur voor de periode van 28 november tot en met 18 december. De kwijtschelding van de betreffende huur beslaat de periode 28 november tot en met 18 december. Een aanvraag kan worden ingediend door:

 • de gemeente;
 • de uitvoeringsorganisatie (lokaal sportbedrijf, of bijvoorbeeld zwembadexploitant);
 • een particuliere vastgoedeigenaar voor de bij hun hurende amateur sportorganisatie zonder winstoogmerk;
 • de gemeente kan ook aanvragen namens het lokale sportbedrijf of bijvoorbeeld zwembadexploitant.

Voor deze periode is een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar. Omdat op 14 en 18 december tijdens de persconferenties een verlenging van de maatregelen is aangekondigd, is onze verwachting dat het bedrag evenredig wordt verhoogd voor de dan nieuwe periode.

SPUK IJZ

Gemeenten en exploitanten van ijsbanen en zwembaden doen er alles aan deze accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen is dit economisch niet rendabel, maar maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten, is een bedrag van € 13 miljoen beschikbaar. Net als voor de TVS-regeling gaan wij ervan uit dat dit bedrag verhoogd zal worden nu de beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19 langer van kracht blijven.

TASO

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die omzetverlies hebben gehad en financiële schade hebben geleden als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 7 miljoen. Ook hiervoor geldt weer onze verwachting dat door de verlenging van de maatregelen ook de regeling verlengd zal worden. Officiële publicatie(s) en ingangsdata. Bovenstaande regelingen zullen vermoedelijk begin 2022 ingaan. De regelingen zullen kort daarvoor officieel gepubliceerd worden. De Dienst Uitvoering Subsidies-Instellingen van het Ministerie van VWS, DUS-i, zal weer de uitvoeringsorganisatie zijn. Wij zullen jullie in die periode uiteraard hierover informeren.

Subsidie-regeling BOSA 2022 verruimd

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de subsidieregeling ‘stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ (BOSA) verruimd. In 2022 is 75,5 miljoen euro beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie, sportkleding en -materialen. Wat betreft de inhoudelijke aanpassingen, is het minimale subsidiebedrag gewijzigd van € 5000 naar € 2500. Vanuit de sector is de wens uitgesproken om deze grens te verlagen, zodat ook kleinere amateursportorganisaties eerder in staat worden gesteld om een subsidieaanvraag te doen. Daarnaast is de lijst met specifieke maatregelen die in aanmerking komen voor aanvullende subsidie (30% in plaats van 20%) aangepast. Zie voor de volledige tekst: Subsidieregeling BOSA 2022.

Tenslotte

Hebben jullie over bovenstaande nog vragen of ondersteuning nodig stuur dan een mail naar Koos Drooger (k.drooger@huizen.nl).

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente, Liesbeth Schoppen, Chantal Heinen, Koos Drooger en Anna van Steenbergen