Sporten weer mogelijk

Op 25 september gaat Nederland weer open maar wel op een aantal plaatsen met een corona toegangsbewijs. Dat betekent voor de sport dat bijna alle maatregelen opgeheven worden en de finish na anderhalf jaar in zicht lijkt. Er zijn nog wel enkele maatregelen voor de sportkantines.

Bekijk alle informatie met de maatregelen voor sport op de website van de Rijksoverheid.

Buurtsportcoaches

Bekijk SportiefHuizen voor alle activiteiten en het aanmelden hiervoor. 

Informatie voor sportverenigingen

Gemeentelijke belastingen

U kunt uitstel krijgen van de betaaltermijn van de gemeentelijke belastingen. Dit uitstel wordt verleend voor de duur van drie maanden na de vervaldag voor betaling op het aanslagbiljet. Als u hiervan gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar belastingen@huizen.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het aanslagnummer, uw telefoonnummer en KVK-nummer. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Andere gemeentelijke vorderingen

Voor andere vorderingen van de gemeente kunt u eveneens uitstel van betaling aanvragen, als u door de crisis niet in staat bent tot tijdige betaling. Aanvragen zullen individueel worden beoordeeld. U kunt dit doen door het sturen van een e-mail naar debiteuren@huizen.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het factuurnummer en omschrijving van de vordering, uw telefoonnummer, debiteurennummer en KVK-nummer.

Brief van gemeente Huizen aan sportverenigingen - 23 september 2021

Beste sportbestuurder,

Op 25 september gaat Nederland weer open maar wel op een aantal plaatsen met een corona toegangsbewijs. Dat betekent voor de sport dat bijna alle maatregelen opgeheven worden en de finish na anderhalf jaar in zicht lijkt. Er zijn nog wel enkele maatregelen voor de sportkantines.

Per zaterdag 25 september gelden de volgende aanpassingen:

 • Sporten kan zonder beperkingen, zowel binnen als buiten;
 • Alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder;
 • Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. Zie de ministeriële regeling van 8 december 2020 met de bedoelde professionele sporten. Deze lijst is begin 2021 aangevuld met cricket;
 • Voor professionele sportwedstrijden en topsport competities geldt: buiten geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds;
 • Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horecafunctie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horecafunctie een Corona Testbewijs (CTB) gevraagd te worden. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak
 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd wordt buiten de afgescheiden horeca-functie (zie voor verdere uitleg de bijgevoegde brief van de Vereniging Sport en Gemeenten).
 • Openingstijden horeca: tussen 06.00 ’s uur ochtends en 00.00 uur ’s avonds;
 • Entertainment is toegestaan;
 • Geen maximaal aantal bezoekers;
 • Voor sporten in de horeca (bowling, biljarten, darts, bridge, schaken e.d.) geldt dus eveneens dat een coronatoegangsbewijs voor 13+ verplicht is;
 • Voor buitensportevenementen op doorstroomlocaties geldt dat voor horecavoorzieningen in bijvoorbeeld tenten langs een fiets- of wandelparcours in overleg met de gemeente bepaald moet worden of een coronatoegangsbewijs daarvoor noodzakelijk is.

Handhaving door de sport zelf

NOC*NSF overlegt met de sportbonden hoe de sportverenigingen de maatregelen het beste kunnen organiseren. Dit zal worden verwerkt in de bekende protocollen. We begrijpen dat dit extra organisatie en capaciteit met zich meebrengt en willen graag met jullie meedenken hoe hier een goede invulling aan te geven.

Interessante links

Tenslotte

Hebben jullie over bovenstaande nog vragen of ondersteuning nodig stuur dan een mail naar Koos Drooger (k.drooger@huizen.nl).

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente, Liesbeth Schoppen, Chantal Heinen, Koos Drooger en Lizzy Mercx