• Tijdens de verkiezingen gelden er verschillende coronamaatregelen.
 • U moet 1,5 meter afstand houden in de stemlokalen en het dragen van een mondkapje is verplicht.
 • Stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze aan hun werk beginnen en we reinigen materialen in de stembureaus goed.
 • Kom niet naar een stembureau als u klachten hebt of (mogelijk) besmet bent met het coronavirus.
 • Er zijn extra mogelijkheden, zoals eerder stemmen en stemmen per brief.
 • Als kiezer mag u maximaal voor 3 andere kiezers een volmachtstem uitbrengen.

Maatregelen in de stembureaus

 • In de stemlokalen moeten kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand houden. U moet uw handen bij binnenkomst reinigen. We controleren of er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor kiezers.
 • We reinigen stemhokjes, tafels  en andere materialen geregeld. Er zijn kuchschermen tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.
 • Elke kiezer krijgt een nieuw rood potlood. Potloden worden dus niet opnieuw gebruikt. 
 • Stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als iemand niet aan de gezondheidscheck voldoet, blijft diegene thuis.
 • Als kiezer mag u niet in het stemlokaal komen als u klachten hebt of (mogelijk) besmet bent met corona. Voordat u stemt, ontvangt u een gezondheidscheck. Kunt u niet alle vragen met 'nee' beantwoorden, dan mag u niet persoonlijk stemmen in het stemlokaal.
 • U laat uw identiteitsbewijs bij het stemmen zien aan het stembureaulid. U houdt het goed zichtbaar voor het kuchscherm.

Stemmen per brief (voor 70-plussers)

 • Bent u als kiezer 70 jaar of ouder op de dag van de stemming (17 maart 2021), dan kunt u stemmen per brief.
 • Wordt u op 18 maart 2021 of op een latere datum 70 jaar oud? Dan kunt u niet stemmen per brief. U kunt wel iemand machtigen om voor u te stemmen. 

Eerder stemmen

 • Loopt u door corona een verhoogd gezondheidsrisico, dan kunt u al eerder stemmen in een aantal stembureaus in de gemeente Huizen. Dat kan op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart. 
 • Na afloop van deze stemmingen telt het stembureau (alleen) het aantal opgekomen kiezers. De stembussen met de stembiljetten worden afgesloten en samen met alle stempassen veilig bewaard tot woensdagochtend. Op woensdag worden de stembussen om 07:30 uur op een andere locatie geopend en dan worden de stembiljetten van 15 en 16 maart geteld. 

Contact gemeente

Neem contact op met de gemeente als u vragen heeft over het stemmen. U belt hiervoor naar het telefoonnummer 14 035

Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezing

Meer informatie vindt u op elkestemtelt.nl of op www.huizen.nl/verkiezingen.