De burgemeester en griffier van de gemeente Huizen organiseren in de maand juni een korte cursus ‘lokale politiek’. Met deze cursus wordt een inkijkje gegeven hoe de lokale politiek in Huizen werkt. En wellicht worden de aanwezigen wel zo enthousiast dat ze zelf ook politiek actief willen worden. Deze cursus wordt georganiseerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Fysieke bijeenkomsten

De cursus vindt fysiek plaats in het gemeentehuis en zal worden gegeven door burgemeester Niek Meijer en griffier Jan Veenstra gezamenlijk. Het is eventueel ook mogelijk om digitaal deel te nemen aan de cursus voor diegenen die gezien de huidige situatie toch liever op afstand de cursus volgen. Een soortgelijke cursus werd in 2017 ook georganiseerd en kon toen rekenen op een flink aantal deelnemers. Ongeveer de helft van de deelnemers van toen zijn ook daadwerkelijk politiek actief geworden.

De cursus bestaat uit twee avonden. De eerste avond is een introductie waarbij onder meer gesproken gaat worden over nut en noodzaak van de overheid, de verschillende overheidsniveaus en soorten overheden, de verkiezingen en de rol van politieke partijen. De tweede avond gaat geheel over het gemeentebestuur, dus over de gemeenteraad, het college, de burgemeester en de overige gemeentelijke bestuursorganen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op 16 maart 2022 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dan mogen alle inwoners van Huizen de nieuwe leden van de gemeenteraad kiezen. In totaal heeft de raad van Huizen 27 gemeenteraadsleden. Op dit moment is dat verdeeld over 10 verschillende fracties. De hoeveelheid raadsleden per fractie is gebaseerd op het aantal stemmen dat die fractie in de verkiezingen heeft behaald. En hoe groter een fractie is, hoe meer stemmen zij vervolgens weer hebben in de besluitvorming.

Het aantal aanmeldingen is overweldigend en past daardoor niet in 1x in de raadzaal. Besloten is daarom om de cursus op te splitsen. De cursusdagen zijn:

  • Groep 1: 16 en 30 juni
  • Groep 2: 29 juni en 7 juli

Op al deze avonden start de cursus om 19.30 uur. Aanmelden voor de cursus kan door een mail te sturen naar griffie@huizen.nl.