Inwoners en bedrijven uit Huizen ontvangen rond 22 februari de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Op het aanslagbiljet staan:

  • de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand; 
  • de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen: OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing (woonlasten);
  • de jaarlijkse aanslag onderhoudskosten voor grafrechten (indien van toepassing). 

WOZ-Portaal

Op de gecombineerde aanslag staat uw nieuwe WOZ-waarde vermeld (de WOZ-beschikking). Wilt u meer informatie over de WOZ-waarde of wilt u het taxatieverslag inzien? Ga dan naar www.huizen.nl/woz. Let op: u heeft uw DigiD nodig. 
Daarnaast kunt u bij het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van afzonderlijke woningen raadplegen. Ga daarvoor naar www.wozwaardeloket.nl(externe link). Hier heeft u geen DigiD voor nodig. Voor het belastingjaar 2022 geldt de waarde van de onroerende-zaak (woning of bedrijf) per 1 januari 2021.

Vragen over de WOZ-waarde? Raadpleeg de gemeente

Wanneer u vragen heeft of het niet eens bent met een taxatie, neem dan contact op met het WOZ-team van de gemeente. Hiervoor kunt u gewoon bellen. De medewerkers zijn bereikbaar onder nummer (035) 528 13 96. Samen wordt dan gekeken of de waarde moet worden aangepast. Als het nodig is, komt een WOZ-taxateur bij u langs om de situatie ter plaatse op te nemen en met u te bespreken. Het stellen van vragen of het maken van bezwaar is gratis. 

Betalingsproblemen vanwege corona

Indien de maatregelen van het kabinet tekortschieten, kan voor de gemeentelijke belastingen om uitstel van betaling worden verzocht bij de Invorderingsambtenaar. Uiteraard zullen deze verzoeken met de nodige zorgvuldigheid worden behandeld.

MijnOverheid

Wilt u uw gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen en bekijken? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. 

Meer informatie gemeentelijke belastingen

Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen zoals de WOZ, MijnOverheid, het betalen van de aanslag, bezwaar en beroep en kwijtschelding op:

Informatie belastingen voor inwoners  Informatie belastingen voor ondernemers