De gemeente Huizen volgt de landelijke maatregelen, houdt zich daaraan en roept iedereen op om dit ook te doen. Als gemeente hebben wij ook gekeken wat dit voor onze medewerkers en voor onze dienstverlening aan u betekent.

Sportaccommodaties en buurtsportcoaches

Bekijk voor informatie over sporten onze pagina over sport, of bekijk de Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport.

Trouwen en partnerschapsregistratie

Voor bruiloften of het aangaan van een partnerschap gelden de algemene regels voor binnen- of buitenlocaties. Bekijk hiervoor: Veelgestelde vragen over het coronavirus en bruiloften.

Markten

Vanuit de gedachte dat primaire levensbehoeften toegankelijk moeten blijven, gaan markten voorlopig door. Bekijk ook de pagina maatregelen warenmarkten

Commissie- en raadsvergaderingen

Bij de vergaderingen worden alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen. Kijk voor de actuele informatie op www.gemeenteraadhuizen.nl

Mogelijke ondersteuning voor ondernemers en anderen

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers te helpen die in de problemen dreigen te komen. 

Degenen, waarvoor als gevolg van de huidige situatie inkomensproblemen dreigen, dan wel zich al voordoen (bijvoorbeeld bij ondernemers, zzp’ers of anderen die aantoonbaar en directe inkomenseffecten ondervinden), kunnen zich melden bij het zelfstandigenloket in Hilversum.

Bekijk ook de pagina Regionaal ondernemersloket en ondersteuning door gemeente Huizen.

Afgelaste evenementen

In die gevallen waarin de organiserende instantie van een gesubsidieerd evenement door het afgelasten in financiële en niet afwendbare problemen komt, kan contact worden gezocht met de gemeente via gemeente@huizen.nl en zullen wij in gesprek gaan over de mogelijkheden van compensatie.