Droogdok

In 2020 is het plein aan de Droogdok opnieuw ingericht. Omwonenden konden voorstellen voor de herinrichting bekijken en werden gevraagd om mee te denken over deze voorstellen. De herinrichting stond in het teken van Operatie Steenbreek: tegels eruit, groen erin. Het uitgangspunt was om zoveel mogelijk te vergroenen, gebruik te maken van natuurlijke materialen (bij voorkeur hergebruik van materialen). Belangrijk daarbij was het verminderen van hittestress en het aanleggen van kruidachtige planten ter bevordering van de biodiversiteit. Als speelelement is er gekozen voor een waterpomp.

De Steenbreektrofee

Stichting Steenbreek is met deze prijsvraag op zoek naar innovatieve en inspirerende voorbeelden die laten zien hoe groen en water op een praktische manier worden benut. Dit zijn initiatieven die betrekking hebben op onder meer de bevordering van de biodiversiteit, gezondheid en die een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Het sociale domein –met als thema ‘Samen voor meer groen in de buurt’- staat hierbij centraal. Het plein aan de Droogdok is genomineerd. Bekijk hier alle genomineerden op de website van Steenbreek(externe link).