Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek (EDB) en Energie Verbonden (EV) hebben op 8 juni een overeenkomst gesloten om hun samenwerking te versterken. Ronald Cobben (EDB) en Annemarie Poorthuis (EV) ondertekenden de overeenkomst in het Technisch Expertise Centrum in Bussum. 

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek willen in 2050 energieneutraal zijn. Om dit doel te bereiken moeten jaarlijks ongeveer vierduizend woningen verduurzaamd worden. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het Energiedienstenbedrijf (EDB). Dit bedrijf moet vraag en aanbod binnen de regio beter op elkaar afstemmen. Energie Verbonden, een samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties in de regio, is een belangrijke partij aan de vraagkant.

Stichting Energie Verbonden wil de vraagkant te activeren door: 

  • bewustwording en participatie van huiseigenaren te bevorderen. EV organiseert daarvoor activiteiten, zoals bewonersavonden en straatgesprekken;
  • bewoners inzicht geven in hun energieverbruik en -lekkage met warmtebeelden en energiedisplays;
  • energiecoaches opleiden die gesprekken voeren met huiseigenaren en huurders gericht op zowel kleine maatregelen en gedrag, als ook op grotere isolatiemaatregelen;
  • bewoners te ontzorgen door collectieve inkoopacties te organiseren voor isolatie en zonnepanelen; 
  • collectieve zonnestroominstallaties te ontwikkelen waarin bewoners kunnen meedoen die geen zonnepanelen op hun eigen huis kunnen leggen; 
  • De mogelijkheden voor een totaalaanpak inclusief warmteopties in buurtenergieprojecten te verkennen en te faciliteren.

Doorverwijzing

Gemeenten, het EDB, het Duurzaam Bouwloket en lokale energiecoöperaties gaan samen een plan opstellen om de verduurzaming van woningen in de regio te versnellen. De energiecoöperaties verwijzen, waar nodig, geïnteresseerde woningeigenaren door naar het Duurzaam Bouwloket voor technische advisering en ondersteuning. Andersom brengt het Duurzaam Bouwloket belangstellenden in contact met lokale energiecoaches. Beide partijen kunnen gebruik maken van het Technisch Expertise Centrum bij Bouwmensen in Bussum.

Snelheid maken

EDB- voorzitter Ronald Cobben, tevens directeur van Mokveld Bouw en Onderhoud BV, is blij dat de banden met Energie Verbonden worden aangehaald. “Het is belangrijk dat er nu snelheid en massa gemaakt gaat worden met de energietransitie. Daar hebben we koplopers zoals Energie Verbonden hard bij nodig. Als bouwer denk ik dat we ook veel kunnen leren van de kennis en ervaring die bij de energiecoöperaties aanwezig is.”

Op haar beurt is ook Anne-Marie Poorthuis te spreken over de samenwerking met het Energiedienstenbedrijf. “We waren al partner in het EDB, maar hebben elkaar tot nu toe te weinig opgezocht. Ons doel is om regionaal krachten te bundelen en ons aanbod steeds verder te ontwikkelen om bewoners nog beter te ondersteunen bij hun verduurzamingsuitdaging. Deze samenwerkingsovereenkomst past daar goed bij.”