Er speelt veel op het gebied van energie en daar willen we u bij betrekken. We horen graag wat u vindt van onderwerpen als een aardgasvrije wijk, de opwek van duurzame energie in Huizen en het isoleren van uw woning. U kon daarom meedoen aan de Energiepeiling. Het onderzoek liep van 8 tot 29 maart en is inmiddels afgesloten. 

De uitkomsten van de Energiepeiling worden op 19 april besproken tijdens een digitale bijeenkomst over de Transitievisie Warmte die elke gemeente eind 2021 moet hebben opgesteld. Die visie geeft een eerste beeld per wijk van de alternatieve warmteoplossingen voor aardgas. Op basis van de visie kunnen vervolgens uitvoeringsplannen worden gemaakt. Lees meer over de Transitievisie Warmte op: huizen.nl/transitievisie-warmte

Voor de digitale bewonersavond over de Transitievisie Warmte kunt u zich tot vrijdag 16 april opgeven. Dat kan door een e-mail te sturen naar energie@huizen.nl. U ontvangt dan een link voor deelname. De digitale bijeenkomst wordt interactief. Als deelnemer krijgt u uitleg over de weg naar aardgasvrij en de keuzes die moeten worden gemaakt.