Inwoners van Huizen zijn nog vrij terughoudend over een aardgasvrije toekomst. Dat blijkt uit de Energiepeiling Huizen die de gemeente in maart heeft laten houden. Vier op de tien respondenten geven als eerste reactie aan niet aardgasvrij te willen wonen. Als grootste belemmering wordt de betaalbaarheid genoemd. Bijna 70 procent maakt zich daar zorgen over. De gemeente kan inwoners het beste stimuleren om energie te besparen door informatie te geven over financieringsmogelijkheden en energiebesparende maatregelen. In totaal hebben 543 mensen de peiling ingevuld.

De uitkomsten van de peiling zijn maandagavond 19 april gedeeld tijdens een digitale bewonersavond  over de Transitievisie Warmte. In deze visie moet elke gemeente op hoofdlijnen aangeven in welke volgorde wijken aardgasvrij kunnen worden, welke oplossingen hiervoor voor de hand liggen en hoe de gemeente dit aan wil pakken. 

Niet verplicht

Tijdens de bewonersavond vertelde wethouder Bert Rebel dat hij de terughoudendheid goed begrijpt. “Een grote groep bewoners wil meewerken aan de energietransitie, maar er is ook terechte zorg. Daarom zetten we geen overhaaste stappen in Huizen. Tot 2030 worden er zeker geen wijken verplicht afgesloten van het aardgas. Voor mensen die bezig zijn met het verduurzamen van de woning gaan we door met de ondersteuning die we al geven via onafhankelijk advies en subsidie.”

Aardgasvrij

In de Energiepeiling geeft 41 procent van de respondenten als eerste reactie aan niet aardgasvrij te willen wonen. De helft hiervan (20 procent) is sowieso geen voorstander van dit doel. 18 procent van de bewoners wil wel, maar vindt de informatie niet duidelijk of weet niet wat er verwacht wordt. Voor 17 procent hangt het af van de kosten of de technische mogelijkheden. Respondenten jonger dan 35 jaar zeggen vaker dat hun huis al (bijna) aardgasvrij is dan respondenten van 35 jaar en ouder. Opvallend, 8 procent van de deelnemers geeft aan dat hun woning al (bijna) aardgasvrij is.

Voorzichtig en op kleine schaal

In een hoog tempo naar aardgasvrij heeft niet de voorkeur van de Huizer bewoners. Een derde (32 procent) van de respondenten vindt dat er wel gestart moet worden, maar voorzichtig en op kleine schaal, want er is nog veel onbekend. 17 procent wil zo laat mogelijk starten, tussen 2040 en 2050. Maar één op de tien (11 procent) wil nu beginnen en voor 2040 klaar zijn. Nog eens 4 procent wil zo snel mogelijk: alle woningen vóór 2030 aardgasvrij.

Wijken

32 procent van de respondenten vindt het te vroeg om in hun eigen wijk binnen 10 jaar van het aardgas af te gaan. Zij zijn van mening dat de techniek nog niet zover is en de oplossingen nog te duur zijn. Een kwart (26 procent) zou het prima vinden, mits zij goed ondersteund en geïnformeerd worden over de kosten en wat het verder betekent. Eén op de vijf (20 procent) respondenten ziet zoals gezegd niets in het doel om aardgasvrij te wonen. Als het eenmaal zover is wil 44 procent van de respondenten in een vroeg stadium betrokken worden bij de plannen voor een aardgasvrije wijk.

Betaalbaarheid

Betaalbaarheid is de belangrijkste zorg (68 procent). Het aardgasvrij maken van de woning is voor bijna de helft acceptabel als de kosten niet te hoog zijn. In dezelfde lijn liggen de antwoorden op de vraag wat een voordeel van aardgasvrij kan zijn. Lagere vaste energielasten wordt door 44 procent als eerste genoemd. 

Verduurzamen

Bijna drie op de tien (27 procent) is van plan om de woning in de komende twee jaar te verduurzamen. Daarvan wil 44 procent beginnen met zonnepanelen. Een derde kiest voor isolerend glas en/of kleine maatregelen zoals kierdichting. Bijna de helft (47 procent) van de respondenten is de komende twee jaar niet van plan de woning te verduurzamen. Voor 29 procent kost dat te veel geld. Bij 28 procent is het niet nodig: de woning is al helemaal aangepast.

Informatie

De gemeente kan inwoners het beste stimuleren om energie te besparen door informatie te geven over financieringsmogelijkheden, zegt 53 procent. Ook informatie over de mogelijkheden van energiebesparing kan goed helpen. Respondenten jonger dan 35 jaar noemen vaker dat de gemeente collectieve inkoopactie(s) voor isolatie en zonnepanelen kan organiseren, dan inwoners van 35 jaar en ouder.

Leer meer over de Transitievisie Warmte. Op deze pagina vindt u meer informatie over subsidies en de ondersteuning die u kunt krijgen bij het verduurzamen van uw woning.