Home > Energiezuinig > Elektrisch rijden in Huizen

Elektrisch rijden in Huizen

Er komen steeds meer laadpalen voor elektrische auto’s in Nederland, waardoor het voor iedereen gemakkelijker wordt om elektrisch te rijden. Huizen bouwt mee aan dit laadnetwerk en doet dat samen met MRA-Elektrisch; een projectbureau dat namens de gemeenten in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht elektrisch rijden in de regio stimuleert en werkt aan een dekkend netwerk van openbare laadpalen. 

Een laadpaal bij u in de buurt? 

Heeft u een elektrische auto, maar geen mogelijkheid deze op te laden bij uw eigen woning? U kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor een openbare (publieke) laadpaal. U kunt uw verzoek indienen via het aanmeldformulier van MRA-Elektrisch. De gemeente streeft ernaar dat elektrische rijders uit Huizen, die niet in het bezit zijn van een eigen parkeergelegenheid, binnen 300 meter loopafstand van hun huis een openbaar laadpunt kunnen vinden. U kunt op de laadkaart van MRA-E zien waar de laadpalen zich bevinden. 

Aanvragen 

Ga naar het aanmeldformulier op www.laadpaal.mrae.nl en dien een verzoek in. De gemeente controleert uw verzoek aan de hand van haar beleid. De geaccepteerde verzoeken worden gebruikt om in de omgeving een nieuwe en geschikte locatie voor een publieke laadpaal te vinden. Verzoeken om laadpalen worden zoveel mogelijk gecombineerd. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de laadpaal. Een laadpaal komt meestal niet in de directe omgeving van uw huis te staan. De gemeente kijkt bij de aanvraag of er al openbare laadpalen in uw buurt staan en hoe deze worden gebruikt. 

Kosten 

Voor de plaatsing van een openbare laadpaal zijn geen kosten aan verbonden. Wel worden door de provider er kosten berekend voor het laden. Tip: zijn er meer bewoners in uw buurt die elektrisch rijden? Vraag of zij ook een verzoek indienen. Dit geeft de gemeente een beter beeld van de behoefte in de buurt.

Voorwaarden verzoek openbare laadpaal 

Als u een plaatsingsverzoek indient, betreft het altijd een oplaadpunt in de openbare ruimte dat door iedereen te gebruiken is. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • U bent voor het parkeren van uw elektrische auto afhankelijk van een publieke parkeerplaats op straat. Onder eigen terrein vallen ook (VVE) parkeerplaatsen en/of de (verplichte) mogelijkheid tot het huren/kopen van een parkeerplaats in combinatie met appartement. 
  • U beschikt over een parkeervergunning in het betreffende vergunning gebied of komt hiervoor in aanmerking. Of u woont of werkt minimaal 18 uur per week in de gemeente (aantoonbaar). 
  • U beschikt over een elektrisch voertuig met een minimale elektrische range van 45 km. U kunt dit aantonen met een (voorlopige) koop- of leaseovereenkomst. 


Als uw verzoek aan deze voorwaarden voldoet wordt vervolgens bekeken of er al openbare laadpalen in uw buurt staan, hoe deze laadpalen worden gebruikt en of er lopende verzoeken zijn in de buurt. Als deze toets ook positief wordt afgerond wordt een locatie geselecteerd. We houden daarbij onder andere rekening met de technische haalbaarheid, zichtbaarheid en ligging ten opzichte van de andere punten. Houdt u er rekening mee dat het gaat om het indienen van een verzoek. Wij kunnen niet garanderen dat er een laadpunt wordt geplaatst op de door u gewenste locatie. Bij goedkeuring duurt het circa zes maanden voordat het laadpunt is aangelegd. 

Laadpassen en laadtarieven 

Als u van de laadpaal gebruik wilt maken, moet u een laadpas hebben. Deze kunt u aanvragen bij een van de vele service providers. De meeste laadpassen zijn geschikt voor alle openbare en semi- openbare laadpalen. Laadt u bij een laadpaal van MRA-E, dan betaalt u nooit meer dan € 0,34 per kWh. Dat is ongeveer 7 eurocent per kilometer. Daarnaast betaalt u een klein bedrag per laadsessie aan de uitgever van uw laadpas. Ga voor een gedetailleerd overzicht van de laadtarieven op MRA-E laadpalen naar de website van MRA-E

Laden en parkeren in Huizen 

Een openbare laadpaal heeft vaak twee laadpunten waar iedereen met een elektrische auto en laadpas van gebruik kan maken. Op de parkeerplekken bij een openbare laadpaal mogen alleen elektrische auto’s parkeren. Parkeert u uw elektrische auto hier? Dan moet uw auto aangesloten zijn op de laadpaal. Staat de laadpaal in een gebied waar betaald parkeren is? Dan betaalt u het geldende parkeertarief. 

Waar vind ik een laadpaal? 

Op de laadkaart van MRA-Elektrisch vindt u de publieke palen in uw omgeving en krijgt u een beeld van de laadlocaties die in ontwikkeling zijn. Als uw verzoek is geaccepteerd zal deze ook op de laadkaart verschijnen. Op websites als www.oplaadpalen.nl, www.oplaadpunten.nl en www.chargemap.com kunt u ook de laadpunten buiten de regio en private laadpunten vinden.

Hoe komt een laadpaal in de straat?

Infographic laadpaal proces

 Naar boven