Contact met Belastingen

Vragen over gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en het betalen van de aanslag kunnen per mail worden gesteld via belastingen@huizen.nl. Vragen over de WOZ kunnen per mail worden gesteld via woz@huizen.nl. Meer informatie over de WOZ vindt u hier: huizen.nl/woz.

Telefonisch contact is natuurlijk ook mogelijk. Als u dat in de mail aangeeft, dan wordt u teruggebeld. Via de mail is het echter niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Voor het indienen van bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen kunt u op huizen.nl/bezwaarbelastingen of voor de WOZ op huizen.nl/woz meer informatie terugvinden. 

Betalingsproblemen vanwege corona

Als de maatregelen van het kabinet tekortschieten kan voor de gemeentelijke belastingen om uitstel van betaling worden verzocht bij de Invorderingsambtenaar. Uiteraard zullen deze verzoeken met de nodige zorgvuldigheid worden behandeld. U kunt dit verzoek via de mail belastingen@huizen.nl indienen. Vermeld daarbij het aanslagnummer en zoveel mogelijk contactgegevens. 

DigiD linkGa naar het WOZ-Portaal Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige Belastingverordeningen