Home > Gemeenteraad > Vergaderingen > Agendacommissie

Agendacommissie

Er is een agendacommissie die bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de voorzitters van raadscommissies en de griffier. De vergaderingen van deze commissie zijn niet openbaar. 

De agendacommissie heeft de volgende taken:

  1. Het voorbereiden en vaststellen van voorlopige agenda’s voor de vergaderingen van de raadscommissies en de raad;
  2. Het doen van voorstellen aan de raad voor de jaarlijkse vergaderplanning van de vergaderingen van de raadscommissies en de raad;
  3. Het vaststellen van vergaderingen

Samenstelling agendacommissie