Home > Gemeenteraad > Uw invloed > Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

Neem zelf het heft in handen met het burgerinitiatief

Daarmee kunt u zelf een onderwerp op de agenda van de Huizer raad plaatsen.

Wat is een burgerinitiatief

Zelf invloed hebben op de gespreksonderwerpen van de gemeenteraad. Dat kan via het burgerinitiatief. Daarmee kunt u een onderwerp op de politieke (raads)agenda zetten. De gemeenteraad is verplicht het onderwerp te behandelen. Voorwaarde is wel, dat het voorstel gaat over de directe woon-/werkomgeving van degene die het voorstel indient.

De spelregels 

  • Het voorstel wordt ondersteund door minimaal 25 inwoners uit de straat of buurt van de initiatiefnemer.
  • Het initiatief is oplossingsgericht en is goed gemotiveerd.
  • Het voorstel bevat een begroting.
  • Voldoet het initiatief aan de bepalingen van de verordening, dan komt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende raadscommissievergadering.
  • De indiener van het burgerinitiatief wordt dan uitgenodigd om een toelichting te geven. Na de raadscommissie volgt behandeling in de gemeenteraad. 

Meer informatie of burgerinitiatief indienen?

Als u dit wilt, neem dan contact op met de griffie. Daardoor voorkomt u dat u hard aan de slag gaat en later hoort dat het misschien anders had gemoeten.