Home > Gemeenteraad > Commissie Sociaal Domein

Commissie Sociaal Domein

Commissie Sociaal Domein

Secretaris: M. Kos / L. Mercx (plv)

Leden van de commissie Sociaal Domein

VVD
CDA
D66
Dorpsbelangen Huizen
PvdA
J.H. Zuurveen (lijstopvolger)
GroenLinks
M. Mdaghri (lijstopvolger)
ChristenUnie
M.H. Mauritz
M.J. Schraverus (lijstopvolger)
Leefbaar Huizen
A.J. van Bennekom (lijstopvolger)
SGP
G.J. Bosch (lijstopvolger)

Plaatsvervangende leden

R.G. Boom (VVD)
G. Rebel (CDA)
R. Woudsma (CDA) 
C.G. Vos (CDA) (lijstopvolger)
S.P.J. van den Eynde (D66) (lijstopvolger)
H.C. Hasper (D66) (lijstopvolger)
T.P. Groeneveld (Dorpsbelangen Huizen) (lijstopvolger)
K. Gencer (PvdA) 
N. Honing (PvdA) (lijstopvolger)
L.C. Landré (GroenLinks)
P.P. Korzelius (GroenLinks) (lijstopvolger)
W. Doorn (ChristenUnie)
R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen)
J.T.C. Schra (Leefbaar Huizen) (lijstopvolger)
F.E.R. Koning (Leefbaar Huizen) (lijstopvolger)
R.J.W. Bource (SGP) (lijstopvolger)