Home > Gemeenteraad > Contact gemeenteraad & griffie

Contact gemeenteraad & griffie

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie: 

Raadsgriffier: Jan Veenstra - (035) 528 14 96 - j.veenstra@huizen.nl
Raadsadviseur: Karin de Rooij - (035) 528 13 50 - k.derooij@huizen.nl


Rechtstreeks de raadsleden e-mailen:

 • Alle gemeenteraadsleden
 • Fractievoorzitters
 • Commissieleden Sociaal Domein  (incl. plv leden) 
 • Commissieleden Fysiek Domein (incl. plv leden)
 • Commissieleden Algemeen Bestuur en Middelen (incl. plv leden)

De raadsleden per fractie e-mailen:

 • VVD
 • CDA
 • D66
 • Dorpsbelangen Huizen
 • PvdA
 • GroenLinks
 • ChristenUnie
 • Leefbaar Huizen
 • SGP

De contactgegevens van de individuele raadsleden vindt u op de persoonlijke pagina's van de raadsleden. 


Algemene contactgegevens en adresgegevens gemeente Huizen

Gemeente Huizen 
 
Graaf Wichman 10
1276 KB Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen
Telefoon: (035) 528 19 11