Home > Gemeenteraad > Documentatie

Documentatie

Alle vergaderingen worden natuurlijk uitvoerig gedocumenteerd. Van alle commissievergaderingen en raadsvergaderingen worden altijd zowel een resumé als notulen opgemaakt. Al deze informatie is openbaar en via deze website terug te vinden.