Home > Gemeenteraad > Over de gemeenteraad > Instrumenten van de gemeenteraad

Instrumenten van de gemeenteraad

Er zijn een aantal raadsinstrumenten die raadsfracties kunnen gebruiken om het beleid van het college van burgemeester en wethouders te controleren, invloed te hebben op besluitvorming en om kaders te stellen voor beleid. 
  • Amendement

Een amendement is een tekstwijziging in een raadsbesluit dat door het college van burgemeester en wethouders is voorgesteld.
  • Motie

Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat ter besluitvorming op de raadsagenda staat. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht zijn. Ook kan een raadslid met een motie  een afkeuring over iets uitspreken: dit heet een motie van afkeuring, een motie van wantrouwen (tegen één of meerdere wethouders of het hele college van B en W) of een motie van treurnis (dit is iets minder erg dan een motie van afkeuring). Als de raad een motie aanneemt, is dit niet bindend. Het is geen wijziging van een besluit. Het is wel een door de raad(smeerderheid) gedragen politieke uitspraak.
  • Motie vreemd aan de orde van de dag

Dit is een motie over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. Meestal gaat dit over een actueel onderwerp.
  • Schriftelijke vragen

Raadsleden stellen schriftelijke vragen over gebeurtenissen of plannen van het college van burgemeester en wethouders die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Het college moet deze vragen binnen vier weken beantwoorden.
  • Mondelinge vragen

Tijdens de besluitvorming in de raadsvergadering kunnen raadsleden vragen stellen over een actueel onderwerp.
  • Interpellatie

Met dit instrument wordt het college van burgemeester en wethouders tijdens een raadsvergadering bevraagd of ter verantwoording geroepen. Dit is een 'zwaarwegend' instrument, meestal over een politiek gevoelig onderwerp.
  • Raadsonderzoek/Raadsenquête

Dit is een controle-instrument dat de gemeenteraad als geheel kan inzetten met een meerderheidsbesluit. Het is een (vaak diepgravend) onderzoek naar een (politieke) kwestie. Een instrument met een zware politieke lading.
  • Initiatiefvoorstel

Een voorstel dat door een raadslid is gemaakt en waarover de gemeenteraad een besluit neemt.