Home > Gemeenteraad > Jaarrekeningcommissie

Jaarrekeningcommissie

De rekeningcommissie adviseert de raad met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag. Ook heeft de commissie de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van door de raad genomen besluiten. In de commissie zijn alle raadsfracties vertegenwoordigd.

Leden van de jaarrekeningcommissie

Voorzitter: B. Schröder  (D66)
Plv voorzitter: R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen)
Secretaris: H.B. De Bruijn / J. Schuurman (plv)
VVD
B. Postma (lijstopvolger)
     E.A. Rebel (plaatsvervangend lid) (lijstopvolger)
Dorpsbelangen Huizen
     J.B.R. Driessen (plaatsvervangend lid)
CDA
M. Dirksen (lijstopvolger)
     R.H. Rebel (plaatsvervangend lid)
D66
     S.P.J. van den Eynde (plaatsvervangend lid)
     F. Fitskie (plaatsvervangend lid) (lijstopvolger)
     H.C. Hasper (plaatsvervangend lid) (lijstopvolger)
     P. Lekkerkerker  (plaatsvervangend lid)
     C.B. de la Mar (plaatsvervangend lid) (lijstopvolger)
PvdA
     S. van der Pas (plaatsvervangend lid)
GroenLinks
P.P. Korzelius (lijstopvolger)
     M.J. van den Berge (plaatsvervangend lid) 
     M.E. Lemmens  (plaatsvervangend lid) 
     M. Mdaghri (plaatsvervangend lid) (lijstopvolger)
     K.S. Rienstra (plaatsvervangend lid) 
Leefbaar Huizen
     F.E.R. Koning (plaatsvervangend lid)
     L. Veer-Thiel (plaatsvervangend lid) (lijstopvolger)
ChristenUnie
     M. Terlouw (plaatsvervangend lid)
     M. Boonstra (plaatsvervangend lid) (lijstopvolger)
     D.I. Doorn (plaatsvervangend lid) (lijstopvolger)
SGP
     G.J. Bosch (plaatsvervangend lid) (lijstopvolger)