Home > Gemeenteraad > Laatste Nieuws > Begrotingsraad 31 oktober 2019 - Eerste beschouwingen

Begrotingsraad 31 oktober 2019 - Eerste beschouwingen

Tijdens de financiële raadsvergadering hebben alle fracties 12 minuten de tijd voor hun algemene beschouwingen. De onderwerpen die de fracties in hun eerste termijnen behandelen zijn geheel zelf gekozen. Hieronder staan de eerste termijnen van de fracties én een link naar de ingediende moties. 

GroenLinks


CDA


PvdA


VVD

  • Eerste termijn

  • Motie Theaterroute
    Aangenomen. Voor: allen (Dorpsbelangen Huizen heeft wel een stemverklaring afgelegd)

  • Amendement Havenconcert
    Aangenomen. Voor: CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie, SGP, Transparant Huizen. Tegen: Dorpsbelangen Huizen. 


D66


ChristenUnie


Dorpsbelangen Huizen


SGP


Transparant Huizen


Leefbaar Huizen