Home > Gemeenteraad > Raadsinformatiesysteem

Raadsinformatiesysteem

Via het raadsinformatiesysteem kunt u de gehele agenda van de raad bekijken en ook zijn hierop alle vergaderstukken te vinden. 

Heeft u vragen over het raadsinformatiesysteem, neem dan contact op met de griffie van Huizen.