Home > Gemeenteraad > Initiatiefvoorstel raad - Cultuurnota > Raadspodium over kunst en cultuur in Huizen

Raadspodium over kunst en cultuur in Huizen

Op 22 november was het raadspodium over kunst en cultuur in het gemeentehuis. Deze avond werd georganiseerd op initiatief van de gemeenteraad. Er moet namelijk een nieuwe kunst- en cultuurnota worden gemaakt en de gemeenteraad wil weten wat er speelt en leeft bij de inwoners en organisaties. Tijdens het raadspodium zaten de raadsleden op de tribune om te luisteren. Het woord was dus aan de insprekers. Wilt u op de hoogte gehouden worden door de griffie over dit onderwerp? Vul dan uw e-mailadres via deze link. 

Alle insprekers kregen 5 minuten spreektijd. De presentaties van de insprekers die daarvoor goedkeuring hebben gegeven zijn hieronder toegevoegd. 

De insprekers waren: