Home > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie > Samenstelling

Samenstelling

Samenstelling

De rekenkamercommissie van de gemeente Huizen bestaat uit twee externe leden en vier raadsleden. De commissie wordt ondersteund door Maartje van den Berg, ambtelijk secretaris.

Samenstelling van de rekenkamercommissie:

  • Ria Quapp - voorzitter
  • Paul Klukhuhn - plaatsvervangend voorzitter 
  • Jelle Bartlema - commissielid, raadslid VVD
  • Monica Lemmens - commissielid, raadslid GroenLinks
  • Jan Driessen - commissielid, raadslid Dorpsbelangen Huizen
  • Karin van Werven - commissielid, raadslid D66