Home > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie > Samenstelling

Samenstelling

Samenstelling

De rekenkamercommissie van de gemeente Huizen bestaat uit twee externe leden en vier raadsleden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Samenstelling van de rekenkamercommissie:

  • Ria Quapp - voorzitter
  • Plaatsvervangend voorzitter - vacant
  • Jelle Bartlema - commissielid, raadslid VVD
  • Monica Lemmens - commissielid, raadslid GroenLinks
  • Jan Driessen - commissielid, raadslid Dorpsbelangen Huizen
  • Karin van Werven - commissielid, raadslid D66
  • Maartje van den Berg / Linda Maasdijk - ambtelijk secretaris