Gemeenteraadsleden worden gekozen door de inwoners van een gemeente bij gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen vinden elke 4 jaar plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren in 2022. 

Waar stem ik voor?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt u op de leden van de gemeenteraad. Daarmee heeft u invloed op de keuzes die uw gemeente maakt. De mensen die de meeste stemmen krijgen, komen als raadslid in de gemeenteraad. 

Het aantal stemmen op de kandidaten van een partij, bepaalt hoeveel zetels de partij in de gemeenteraad krijgt. Elke zetel is 1 plek in de gemeenteraad.

Meer informatie over de zetelverdeling leest u op de website van de Kiesraad(externe link).

  Wat doet een raadslid?

  De raadsleden bepalen het beleid van de gemeente. Met elkaar zijn ze de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden bepalen het beleid van de gemeente. Denk daarbij aan onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. 

  De gemeenteraadsleden doen ook andere dingen, zoals:

  • Controleren of de burgemeester en de wethouders het beleid goed uitvoeren;
  • De begroting maken en het financiële jaarverslag van de gemeente controleren;
  • Contact houden met inwoners van de gemeente.

  Meer informatie over de gemeenteraad staat op de website van de gemeenteraad.