In 2015 heeft de Delta een nieuwe weginrichting gekregen. In de bocht -ter hoogte van de Amer en de Kamperfoelieschool -is rood asfalt aangebracht, bedoeld als snelheids-remmende maatregel. Dat werkt enigszins, maar niet voldoende. Om de veiligheid te vergroten gaan we dit gebied aanpassen. De werkzaamheden starten op 5 juli.

Achtergrond

Bewoners, ouders en de school zijn bezorgd over de veiligheid van deze plek. Hoewel de Delta een vrij rustige weg is, rijden auto’s soms (te) snel voorbij. Het hek van de school is meerdere keren geraakt door voorbijrijdende auto’s.
De Kamperfoelieschool is de enige school in Huizen die direct aan een 50 km/u weg ligt. Daardoor vraagt verkeersveiligheid extra aandacht. Reden om een aantal aanvullende maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Aanpassingen

 • We leggen een ‘schoolzone’ aan. In dat gebied wordt de toegestane snelheid verlaagd naar 30 km/uur.
 • We verbeteren de ‘Kiss & Ride’-zone.
 • We voegen een zone toe voor kort parkeren.
 • We brengen markeringen aan met de tekst ‘schoolzone’ en een bliksemschicht.
 • We planten nieuwe bomen en planten.
 • We plaatsen keien om het schoolplein te beschermen.

Werkzaamheden

 • We starten met de werkzaamheden op 5 juli en we ronden deze uiterlijk op 26 augustus 2021 af.
 • In de vakantieperiode (23 juli t/m 16 augustus) werken we niet.
 • De parkeerplaatsen aan de Delta 43-55 gebruiken we als opslag. Deze opslag sluiten we af met bouwhekken.
 • Tijdens de werkzaamheden zetten we delen van de weg tijdelijk af.
 • De werkzaamheden worden met borden aangegeven.
 • De Kamperfoelieschool blijft bereikbaar.

Overlast

De werkzaamheden zullen zorgen voor wat overlast. Daarvoor vragen wij graag uw begrip.

Vragen

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de projectleider van de gemeente, Albert Hoogenkamp. Dat kan via e-mail gemeente@huizen.nl of telefonisch via 14 035.