De partijen VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66 kunnen gaan onderhandelen over een te vormen coalitie voor de nieuwe raadsperiode. Dat is het advies van informateur Bastiaan Postma op basis van gesprekken die hij met alle partijen heeft gevoerd. In die gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat men het heel belangrijk vindt om recht te doen aan de uitslag van de verkiezingen en in brede meerderheid is daarbij deze samenstelling genoemd.

Direct nadat de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bekend werden gemaakt, is Bastiaan Postma aangesteld als informateur. Hij heeft in die rol gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle tien partijen die in Huizen hebben meegedaan aan de verkiezingen en die daarbij ook allen voldoende stemmen hebben gehaald om terug te komen in de nieuwe gemeenteraad. Postma licht toe: “Alle partijen hebben in een eerste gespreksronde hun voorkeuren bij mij naar voren gebracht. Deze gesprekken zijn in een buitengewoon open en constructieve sfeer verlopen. Ik ben blij dat op basis van de gesprekken een helder beeld voor het vervolg kan worden bepaald.”

Alle bevindingen van de gesprekken in de informatiefase zijn verwerkt in een eindverslag van de informateur. Hiermee heeft Postma zijn taak als informateur volbracht.