Op verzoek van de burgemeester van Huizen vond op dinsdag 1 juni 2021 een integrale controle plaats bij tien bedrijven op bedrijventerrein ’t Plaveen in Huizen. 

Wet- en regelgeving

Het was een controle van wet- en regelgeving zoals neergelegd in bestemmingsplan bouwvoorschriften, hygiëne regels, arbeidswetgeving en algemene veiligheids- en openbare orde-regelgeving. Aan de controle werd deelgenomen door de gemeente Huizen, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het UWV, de Omgevingsdienst, de Brandweer en diverse diensten van de politie. 

Twee teams

De controle vond plaats in twee teams van handhavers en controleurs. Ieder team had naast een inhoudelijke coördinator, ook een speciale corona-coördinator die extra aandacht besteedde aan de naleving van de corona-maatregelen zoals 1,5 meter afstand, mondmasker of faceshield en schoonmaken van handen. 

Constateringen

De controle is rustig verlopen. Er zijn bij verschillende bedrijven kleine tekortkomingen in de bedrijfsvoering geconstateerd. Deze bedrijven worden hierover aangeschreven door de verschillende controlerende instanties. Bij één van deze bedrijven is dit aanleiding voor verder onderzoek. Boven een bedrijfsruimte werd een illegale woning aangetroffen. De gemeente gaat hierop handhaven. In een van de bedrijven werd een illegaal tewerkgestelde vreemdeling aangetroffen. Deze persoon is aangehouden door de politie. De eigenaar van dit bedrijf krijgt een boete van de ISZW.