Harry Versteeg is sinds 2014 secretaris TV Huizen, daarnaast is hij ook bestuurslid van Golfclub Zeewolde sinds 2018. Harry is een zeer bevlogen bestuurder die vanuit zijn kennis op bestuursniveau een vrijwillige bijdrage levert aan de clubs.

De inzet voor twee sportclubs levert de nodige kruisbestuiving op het gebied van kennis en ideeën. “De secretaris is het geweten van de club” begint Harry. “Waarom? Alle informatie passeert de secretaris”. Vanuit deze rol geeft Harry richting aan de activiteiten. Hij zorgt ervoor dat thema’s op de agenda komen, goed belegd worden en uitgerold binnen de vereniging. En zeker ook de borging binnen de vereniging is belangrijk. Thema’s zoals AVG en de WBTR. 

“Verenigingen hebben te maken met veel veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving: vergunningen, financiën, veilig sport klimaat, alcoholbeleid, de rookvrije vereniging. Allemaal invloeden van buitenaf, waar je verantwoordelijkheid voor moet nemen en in orde moet worden gemaakt”. Daarnaast noemt Harry nog thema’s die in de toekomst van belang zijn: thema’s verbonden aan de circulaire economie en een gezond sportklimaat. 

Harry vertelt met trots dat TV Huizen een vrijwillige energie coördinator heeft. Het is voor of bij hem niet bekend of andere verenigingen in de regio die ook al hebben. Deze coördinator heeft niet alleen aandacht voor de ledverlichting, maar ook voor dubbel glas, aanpassingen aan de radiotoren en alle andere apparatuur. 

De verenigingen staan ook voor verschillende uitdagingen. “Hiervoor moet je verantwoordelijkheid nemen als persoon en als vereniging” geeft Harry aan. Dit gaat bij TV Huizen niet alleen om ledenwerving, het beleid en het vinden van actieve vrijwilligers en het baanonderhoud, maar ook over de HOV-lijn die langs het tennispark in Huizen komt.

In goede harmonie vinden hierover gesprekken plaats met de gemeente en de provincie. De coronapandemie heeft ook voor een flinke uitdaging gezorgd op het gebied van ledenbehoud, financiën maar zeker ook voor de verdere digitalisering. “Tijdens de pandemie moesten de banen opeens digitaal worden gereserveerd. Hiervoor was nieuwe kennis nodig van het systeem dat moest worden geïmplementeerd. Gelukkig zijn er twee leden met kennis die zich hier intensief mee hebben beziggehouden.

Waardering van vrijwilligers staat bij de vereniging centraal op de agenda. Vrijwilligers moet je koesteren. Eén keer per jaar organiseren wij een vrijwilligersavond en nomineren wij dé vrijwilliger van het jaar. De uitreiking vindt plaats tijdens de vrijwilligersavond, waarvoor wij alle vrijwilligers én partners uitnodigen”. Dit is het hoogtepunt van het jaar, vindt Harry. 

Vanaf 3 juli tot 11 juli vindt er weer een open toernooi plaats. Het eerste toernooi in de regio na de lockdown, waar ook geïnteresseerden van buitenaf welkom zijn. De inschrijftermijn hiervoor sluit maandag 28 juni. Vervolgens is vanaf maandag 12 juli het tennispark in verband met renovatie van de banen  voor 3 weken gesloten. “Een flinke uitdaging, maar het is goed geregeld”, aldus Harry.